پیام خود را بنویسید

مددکاری

 | تاریخ ارسال: 1397/9/5 | 
واحد مددکاری اجتماعی

نام ونام خانوادگی:ملیحه ممشلی       سمت: مددکار اجتماعی      تحصیلات: کارشناسی مددکاری 

مسیر دستیابی دفتر: طبقه همکف راهرو جنب صندوق بعداز اتاق بیمه
قسمتی از سوگند نامه مددکاری اجتماعی:
((من بعنوان یک مددکار تعلیم یافته حرفه ای، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که روابط حرفه ای خویش را بر طبق منشور اخلاقی مددکاری تنظیم و اجرا کنم و بدین وسیله رضایت درونی و ایمان و اعتقاد خویش را به این نکات ابراز میدارم
من با اصول حرفه ای مددکاری اجتماعی اعتقاد کامل دارم و اعمال و رفتار خود را بر مبنای علم و تجربه و مهارتهای مددکاری بنیان می نهم. من مسئولیت خدمتی راکه به انجام دادنش معتقدم با آغوش باز میپذیرم.))
مددکاری چیست؟
مددکاری اجتماعی حرفه ای است مبتنی بر دانش، اصول، ارزشها، مهارتها و روشها که هدف از آن کمک به افراد، گروه ها و  جامعه است تا بتوانند با تکیه بر تواناییها و استفاده از منابع موجود برای حل مشکل و یا رفع نیاز خود اقدام کرده و به استقلال نسبی و رضایت خاطر دست یابند و پس از آن بتوانند تأثیرگذار نیز باشند.
 چرا افراد، خانواده ها، و گروهها به مددکار رجوع می کنند؟ و مددکار چه می کند؟

در جوامع امروزی و عمدتا در شهرها، افراد برای داشتن یک زندگی موفق و رضایت بخش نیازمند وابستگی و بهرمندی از شبکه های حمایتی یا سیستم های مختلف موجود در محیط زیست اجتماعی اند. سیستمها یا شبکه های حمایتی پیرامون افراد را به سه دسته عمده می توان تقسیم بندی کرد:
 1 ) سیستمهای طبیعی یا غیر رسمی، مانند شبکه یا سیستم خانواده، حلقه دوستان و آشنایان، همکاران، و ...
 2) سیستمها یا شبکه های رسمی، مانند گروههای اجتماعی فعال و رسمی در جامعه، اتحادیه های کارگری، اتاقهای بازرگانی، و غیره که افراد می توانند به دلخواه و یا اجبار عضو این شبکه باشند، و
 3) سیستمها یا شبکه های اجتماعی، نظیر بیمارستانها، مدارس، سازمان تامین اجتماعی، و غیره
افراد به دلایل متفاوتی گاه از بهرمندی از این شبکه ها یا سیستمهای اجتماعی محروم می شوند و گاهی نیز کارکرد و ساختار این شبکه ها مختل و آشفته می شود و بنابراین، کسان زیادی از وابستگی به آنها ناتوان می شوند. بطور کلی، افرادی که دچار مشکل هستند، شاید نتوانند از سیستمهای کمک کننده به دلایل زیر برخوردار شوند:
 ممکن است برخی سیستمها یا شبکه های مفید و ارزشمند در زندگی آنها اصلا وجود نداشته باشند و یا در صورت وجود، شایستگی و کارآیی لازم را برای برطرف کردن مشکلات خاص آنها نداشته باشند. بعنوان مثال، برخی از افراد مسن ممکنست فامیل یا بستگان نزدیک نداشته باشند و یا حتی همسایگان خوب و خیری در جوارشان نباشد. بنابراین، می توان گفت که چنین افرادی فاقد آن نوع از سیستم ها یا شبکه های رسمی و غیر رسمی در زندگی هستند.

 کسان بسیار زیادی ممکنست از وجود و خاصیت وجودی این سیستمهای کمک کننده بی خبر باشند، و یا بدلایلی، مایل به استفاده از این شبکه ها نباشند. بعنوان مثال، کودکی که مورد سوء استفاده و آزار والدین قرار دارد، ممکنست نداند که برای دریافت کمک به کجا مراجعه کند، و یا از مراجعه به پلیس و سایر نهادهای کمک رسان هراس داشته باشد که مبادا او را از والدینش جدا کنند، چرا که در هر حال آنها را دوست دارد.

 گاهی ممکنست سیستمهای کمک کننده و یا شبکه های حمایتی مختلف با یکدیگر در تضاد باشند و یا در کار یکدیگر مداخله و کارشکنی کنند، مثلا، شاید راهکارهای ارائه شده توسط فامیل و یا شبکه دوستان در تضاد با راهکارهای قانونی و نهادهای اجتماعی باشند.
با توجه به آنچه بیان شد، مددکار اجتماعی سعی می کند عواملی را که در تعامل بین مددجویان و محیط زیست پیرامونشان ایجاد مشکل می کنند را کشف و شناسایی کند و به مددجو کمک کند که درک درستی از علل و عوامل تولید کننده مشکل پیدا کرده و با کمک مددکار بتواند راههای برون رفت از آن مشکل را شناخته و در جهت حل و یا رفع مشکل خود اقدام نماید.

مددکاران اجتماعی بر حسب شرایط و موقعیت های مختلف مددجویان، نقشهای متفاوتی را از قبیل: مداخله گری، مدافعه یا دفاع از حقوق فرد، تسهیل، واسط، رابط، فراهم کننده امکانات، مشاوره ، ایفا می کنند.
سازمان بهداشت جهانی در سال1948 سلامتی را چنین تعریف کرد: وضعیتی ناشی از بهزیستی کامل جسمی، روانی واجتماعی که منظور از آن صرفا نبود بیماری یا ضایعه نیست.
شرح وظایف مددکار اجتماعی در حوزه بهداشت ودرمان به طور اختصار:
 1. سرکشی روزانه مددکار از تمام بخشهای بیمارستان با اهداف ذیل
* شناسائی و یاری رسانی به بیماران نیازمند، بیماران صعب العلاج و بیماران خاص شامل نارسائی کلیه، بیماران سرطانی و شیمی درمانی، بیماران تالاسمی، هموفیلی و ..
* شناسایی بیماران فاقد خانواده و طرد شده شامل بیماران سالمند، از کار افتاده، معتاد، دختران فراری، نوزادان رها شده و شناسایی خانواده توسط مددکار، یا تحویل بیمار به بهزیستی از طریق دستور مقامات قضائی
* شناسایی بیمارانی که تحت پوشش هیج نوع بیمه ای نمی باشند و راهنمایی و اطلاع رسانی به بیماران مذکور جهت استفاده از بیمه خویش فرمای ایرانیان
* راهنمائی و اطلاع رسانی به بیماران مصدوم ترافیکی جهت استفاده از ماده (92) (رایگان نمودن هزینه با ارائه کروکی تصادف)
* شناسائی موارد کودک آزاری، اقدام به خودکشی، همسر آزاری ودیگرآسیب های اجتماعی ومعرفی به اورژانس اجتماعی جهت بررسی وضعیت خانوادگی و حل مشکل بیمار که به صورت مصاحبه با بیمار و خانواده وی صورت می گیرد و یا از طریق تیم درمان به مددکار معرفی می گردد .
2) برقراری تحکیم و مدیریت موثر و مستمر ارتباطات با
* سازمان های دولتی، عمومی، حمایتی نظیر سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)
* مؤسسات خیریه و بنیادهای حمایتی مانند بنیاد امور بیماریهای خاص شامل ، تالاسمی، هموفیلی، کلیوی، قلبی و بیماران سرطانی و......
 1. ) برقراری ارتباط با خیریه ها و خیرین جهت معرفی بیماران نیازمندجهت حمایت نقدی و غیر نقدی به بیماران خاص و صعب العلاج
4) برقراری ارتباط و جلب همکاری سازمان بهزیستی و مراکز تابعه آن نظیر مراکز نگهداری معلولین بازپروری زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی، خانه سالمندان، شیرخوارگاه و آسایشگاه بیماران روانی ... جهت اعزام و پذیرش بیمار پس از ترخیص بیماران معلول،کودکان فراری، سالمندان طرد شده توسط خانواده ...
 1. ) برقراری ارتباط با تیم درمان جهت تأمین حمایت عاطفی و روانی از بیماران به طرق مختلف ازجمله
* مشاوره و گفتگو با بیماران و خانواده های آنها به منظور تقویت روحیه آنها به ویژه در زمان اخذ رضایت جهت انجام اعمال جراحی سنگین، قطع عضو و...
* کسب اطلاعات خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی بیماران از خانواده و ارائه آن به کادر درمانی طبق ضوابط و قوانین و پروتکل ها
* پیگیری بهبود وضعیت اجتماعی و روانی بیماران پس از ترخیص از بیمارستان و آماده سازی بیماران از لحاظ روانی جهت تسهیل ورود مجدد به اجتماع.
6) برقراری ارتباط مناسب و همکاری با مراکز بهداشتی درمانی دیگر جهت استفاده از امکانات و تسهیلات آنان به منظور رفع نیازمندیهای بیماران
7) برقراری ارتباط مناسب و همکاری و هماهنگی با مراجع قانونی، نظیر دادستانی، کلانتری، پزشکی قانونی و پاسگاهای انتظامی، پلیس امنیت اخلاقی به منظور:
* تعیین تکلیف در مورد نوزادان رها شده، موارد کودک آزاری و کفالت اطفال وکودکان و نوجوانان بی سرپرست و یا بد سرپرست
8)- ارزیابی و اولویت بندی نیازهای عاطفی، روانی-اجتماعی وبررسی سیستم ها وشبکه های حمایتی بیماران

دفعات مشاهده: 1939 بار   |   دفعات چاپ: 128 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

لینک های ویژه • AWT IMAGE

  AWT IMAGE
 • AWT IMAGE

 • AWT IMAGE
 

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 5395 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 1 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 393 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 37298446 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 30958 بازدید
 • آخرین بروزرسانی: 1401/5/25

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت می باشد.
 

مسئول سایت : واحد فناوری اطلاعات بیمارستان -مهندس ابوذر نوروزی

© 2015 All Rights Reserved | fateme-hosp