کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
اعتباربخشی[1]: اعتباربخشی فرآیندی است که در آن یک گروه یا سازمان، از طریق ارزیابی بوسیله چک لیست هایی مشخص، بر اساس استاندارد و سنجه هایی مشخص و از قبل تعیین شده، به یک بیمارستان، شهرت، اعتبار و رسمیت به منظور توانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارد را اعطا می نماید.
 
انواع اعتبار بخشی:   
  • ارزیابی درونی (خودارزیابی)
  • ارزیابی بیرونی
 
فواید اعتباربخشی:
1- افزایش اعتماد جامعه نسبت به کیفیت و ایمنی مراقبت، درمان و خدمات مراکز ارائه دهنده مراقبت سلامت
2- فراهم سازی مزیت رقابتی در بازار
3- بهبود مدیریت خطرات احتمالی و کاهش خطر
4- برقراری فرایندهای مناسب برای اصلاح فعالیت ها
5- شناسایی مراکز معتبر توسط بیمه گران و سایر گروه ها
6- اجرای الزامات قانونی در مراکز
 
[1] Accreditation
 
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و بیمارستان های آموزشی
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
افزایش سطح اجرای الگوهای اعتباربخشی آموزشی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی طراحی و اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی
افزایش سطح اجرای الگوهای اعتباربخشی آموزشی بیمارستانها و مراکز آموزشی طراحی و اجرای برنامه ای مراکز اعتباربخشی موسسه آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمت) استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی) استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی)
ارتقاء بیمارستانهای آموزشی جهت ورود به عرصه اعتباربخشیهای بینالمللی استانداردسازی فرایندهای آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ارتقاء دانشگاه و دانشکدههای علوم پزشکی جهت ورود به عرصه اعتباربخشیهای بینالمللی اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم و آموزش های مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت

دفعات مشاهده: 201 بار   |   دفعات چاپ: 40 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.