کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
بین المللی سازی آموزش[1]: به فرآیند تلفیق بعد بین المللی، بین فرهنگی و/ یا جهانی به برنامه های آموزشی و فرایند یاددهی یادگیری؛ بین المللی سازی آموزش گویند.
 
  1. راهکار بین المللی شدن دانشگاه ها[2]
  • تغییر و تحول بنیادی در برنامه ریزی آموزش عالی (کارکنان، هیئت علمی، مدیریت، فعالیت های آموزشی و درسی)
  • تغییر و تحول بنیادی در مدیریت آموزش عالی (مدیریت مشارکتی، مشتری محور، وظیفه محور با نظام غیرمتمرکز تصمیم گیری در بودجه، انتخاب کادر آموزشی و غیرآموزشی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، برنامه درسی، ارزشیابی)
  • تغییر و تحول در برنامه های درسی (بازنگری برنامه های درسی، ارائه محتوا در راستای شناخت جامعه جهانی و مسائل بین المللی)
  • تغییر و تحول در روابط بین المللی (گسترش توافق نامه های تحقیقی بین المللی، برقراری روابط دیپلماتیک مطلوب با کشورهای مختلف، تبادل اعضای دانشگاهی، همکاری موثر در طراحی، اجرا و ارزشیابی پروژه های تحقیقاتی بین المللی)
  • تغییر و تحول در استفاده از منابع مالی و خدمات (اعطای خدمات حمایتی و کمک هزینه تحصیلی، حمایت از فرصت های مطالعاتی اساتید و دانشجویان، حمایت و پشتیبانی از کارگزاران بین المللی شدن آموزش عالی، افزایش بودجه دانشگاهها)
  • ایجاد منابع کالبدی مناسب (آموزش مجازی، ایجاد کتاب های الکترونیکی، بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجهیز دانشگاه به وسایل آزمایشگاهی به روز، برگزاری کنفرانس های از راه دور، مکاتبه و رفع اشکال های الکترونیکی با اساتید در داخل و خارج از کشور، فراهم سازی پایگاه های اطلاعاتی، برقراری ارتباط فعال و موثر میان دانشگاه ها، غنی سازی محیط های دانشگاهی با استانداردهای بین المللی)
 
[1] international
[2] محمد شفیع، معصومه و همکاران. مروری بر راهکارهای اجرای بین المللی سازی دانشگاه ها. کنگره ملی آموزش عالی ایران. ۱. ۱۳۹۵; ۱ (۱).
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
طراحی نقشه آمایش بینالملل آموزش علوم پزشکی تدوین و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور بازنگری و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور بازنگری و بسترسازی برای استقرار نقشه آمایش بین الملل آموزش علوم پزشکی کشور
طراحی نظام اعتباربخشی بینالمللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور اعتباربخشی بین المللی دانشگاه های و موسسات آموزش علوم پزشکی کشور
توسعه و گسترش برنامه‌های مشترک علمی آموزشی با مراکز معتبر بینلمللی   ایجاد و توسعه همکاریهای بین المللی و ارائه برنامه های آموزش بین الملل ایجاد و توسعه همکاریهای بین المللی و ارائه برنامه های آموزش بین الملل
طراحی و ساماندهی پورتال آموزش پزشکی   تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی سلامت کشور در سطح منطقه و جهان تلاش در جهت معرفی ظرفیت های آموزش عالی سلامت کشور در سطح منطقه و جهان
گسترش تبادل استاد و دانشجو میان دانشگاههای داخلی و خارجی در قالب بورسهای تحصیلی و فرصتهای مطالعاتی      
طراحی مسیر راه و اجراییسازی شبکه تبادلات علمی و برنامههای آموزشی مشترک با دانشگاه‌های معتبر جهان      
توسعه تعداد پذیرش دانشجویان خارجی در دانشگاههای علوم پزشکی      

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.