کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
ماموریت گرایی[1]: رویکردی در سیاست گذاری شامل تنظیم اهداف تعریف شده و اقدامات مشخص و اقدام در راستای دستیابی به آنها در یک دوره زمانی مشخص می باشد.
 
ارتقا توانمندی[2]فرایندی است که از طریق آن افراد یا جوامع مهارت هایشان را در زندگی و نقش های اجتماعی افزایش می دهند، بر زندگی شان کنترل می یابند و تصمیماتی را اخذ می کنند که بر زندگی شان اثرگذار است.
 
آمایش سرزمینی[3]آمایش سرزمینی، فرایند ارزیابی نظام‌مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به منظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره‌برداران در انتخاب گزینه‌هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است.
* واژه آمایش از واژه‌های فارسی باستان و اسم مصدر از فعل آمودن یا آماییدن به معنی فراروند یا فرایند است.
 
 
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮح آﻣﺎﻳﺶ ﺳﺮزﻣﻴﻦ
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ سنجی
  • ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮی
 
 
[1] Mission Oriented approach
[2] Empowerment
[3] Spatial Planning

برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته ماموریت گرایی و ارتقاء توانمندی در بستر آمایش سرزمینی
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
ماموریت محور نمودن مناطق آمایشی کلان منطقه
 
گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور توسعه ماموریت‌گرایی در مناطق آمایش سرزمینی و دانشگاه‌های علوم پزشکی توسعه ماموریت گرایی در مناطق آمایش سرزمینی و دانشگاههای علوم پزشکی
  • سازی و گسترش حضور بخش دولتی و غیردولتی در ارائه خدمات آموزشی
  گسترش واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی گسترش واسپاری خدمات آموزش عالی علوم پزشکی به بخش غیردولتی
اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامههای آموزش مداوم در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی   گسترش محیطی آموزش عالی سلامت در کشور  
[

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.