کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
توسعه راهبردی[1]، هدفمند[2]و ماموریت گرا[3]رویکردی در سیاست گذاری و شامل فرایند اطلاع رسانی، شکل دهی، اجرا و حمایت از تصمیمات راهبردی سازمان می باشد. توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرا مستمل بر تنظیم اهداف تعریف شده، اقدام در راستای دستیابی به اهداف در یک دوره زمانی مشخص و پایش می باشد.
 
برنامه آموزشی[4]برنامه آموزشی برنامه ای است که توسط موسسه، وزارت آموزش و پرورش یا سایر نهادهای مرتبط نوشته می شود و پیشرفت تحصیلی در موضوعات مختلف درسی و کلیه مراحل آموزش رسمی را تعیین می نماید.  
 
مراحل برنامه ریزی آموزشی:
برنامه ریزی آموزشی فرایند کاربرد تجزیه تحلیل منطقی نظام با استفاده منظم از روش های تحلیلی، تحقیق عملیات و تکنولوژی به منظور افزایش کارایی و تأثیر آن در رفع نیازهای آموزشی فراگیران می باشد.
هدف برنامه ریزی آموزشی استقرار یک نظام آموزشی کارآمد برای رسیدن به اهداف آموزشی از قبل تعیین شده با توجه به امکانات و محدودیت های آموزشی و همچنین نظام ارزشی جامعه است.
  • مرحله تعیین هدف های آموزش و پرورش
  • مرحله تعیین استراتژی
  • مرحله تدوین برنامه
  • مرحله اجرا
  • مرحله ارزشیابی و پژوهش 
 
[1] Strategic Development
[2] purposeful
[3] Mission-oriented
[4] Educational program
 
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی توسعه راهبردی، هدفمند و ماموریت گرای برنامه های آموزش عالی سلامت
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
ارتقای راهبردی و ماموریتگرای برنامههای آموزش علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی بر مبنای اسناد بالادستی بازنگری و ارتقای راهبردی و ماموریت گرای برنامه های آموزش علوم پزشکی بر مبنای اسناد بالادستی
توسعه برنامههای میان رشتهای متناسب با ظرفیتهای فرابخشی حوزه سلامت   توسعه و راه اندازی برنامه های میان رشته ای از طریق شناسایی ظرفیت های فرابخشی حوزه سلامت  
توسعه رشتهها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی مبتنی بر اسناد بالادستی   بازنگری و تدوین کوریکولوم در راستای پاسخگوئی به نیازهای ملی و منطقه ای، فنآوری های روز، مرزهای دانش و مرجعیت علمی به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی بازنگری و تدوین کوریکولوم در راستای پاسخگوئی به نیازهای ملی و منطقه ای، فناوری های روز و مرزهای دانش مرجعیت علمی به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی
    طراحی و استقرار نظام تربیت نیروهای حدواسط در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت  

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 47 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.