کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
آموزش پاسخگو[1]:
به هدایت کلیه فعالیت های خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی مراکز آموزشی در راستای تربیت کارکنان نظام سلامتِ توانمند جهت مرتفع نمودن نگرانی ها و اولویت های سلامتی جامعه ی تحت پوشش؛ آموزش پاسخگو گویند.
 
کارکردهای پاسخگویی: پاسخگویی ابزاری جهت
1- کنترل
2- تضمین استفاده صحیح از منابع عمومی
3- بهبود خدمات دولت می باشد.
 
آموزش عدالت محور[2]:
آموزش عدالت محور به تنظیم دروندادها و فرایندهای جاری آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی مراکز آموزشی گفته می شود؛ به نحوی که دانشجویان قادر به دستیابی به پیامدها، هدف های غایی و اهداف (علمی، آموزشی، اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی) باشند.
 
[1] Social Accountability Education
[2] Educational equity
 
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
طراحی و برآورد نیازهای آموزشی بخش آموزش عالی سلامت مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها)، فناوریهای مرتبط با پیشگیری، تشخیص و درمان (مداخلات سلامت) و مرزهای دانش در حوزه سلامت طراحی و استقرار نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه (بار بیماری ها و ریسک فاکتورها) فنآوری های مرتبط با پیشگیری، درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت) و مرزهای دانش شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی مبتنی بر نیازهای جامعه حال و آینده جامعه (بار بیماری‌ها، حوادث و ریسک فاکتورها)، فنآوری‌های مرتبط با پیشگیری، تشخیص، درمان در حوزه سلامت (مداخلات سلامت) و مرزهای دانش  
طراحی و استقرار نظام برنامهریزی و مدیریت نیروی انسانی علوم پزشکی   طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و مدیریت تربیت نیروی انسانی علوم پزشکی
    تدوین، بازنگری، ابلاغ و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی (کوریکولوم‌ها) در راستای پاسخگویی به جامعه و با رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی تدوین، بازنگری، ابلاغ و ارزشیابی برنامه های آموزشی در راستای پاسخگویی به جامعه و با رویکرد آموزش مبتنی بر توانمندی
    طراحی و استقرار نظام انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت طراحی و استقرار نظام انگیزشی مناسب برای سیاستگذاران، ذینفعان، اساتید، دانشجویان، ارائه کنندگان خدمات به منظور تحقق هر چه بهتر پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و توجه به تعیین کننده های اجتماعی سلامت
    طراحی و استقرار نظام آموزش های مهارتی و حرفه ای در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزش عالی سلامت  

دفعات مشاهده: 139 بار   |   دفعات چاپ: 32 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.