کلیات و برنامه عملیاتی : کلیات و برنامه عملیاتی

 | تاریخ ارسال: 1398/4/17 | 
کارآفرینی[1]کارآفرینی فرایند ارائه اندیشه های نـو، بهره گیری از امکانات و فرصت های موجود با تکیه بر دانش، پیشه و کار مربوط بـه آن و پذیرش خطر است.
 
ویژگی های کارافرین:
 • تعهد و ثبات قدم
 • قدرت رهبری
 • جستجوگری فرصت ها
 • تحمل خطر، ابهامات و عدم قطعیت
 • خلاقیت و نوآوری
 • تمایل به سرآمدی
 
 • دانشگاه نسل سوم[2]دانشگاه نسل سوم الگوی دانشگاه عصر جدید است که می تواند روابط بین دانش، صنعت و دولت را تنظیم نماید. این نوع دانشگاه سه مأموریت مهم را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد.
 • حفاظت از دانش بشری و انتشار آن
 • انجام پژوهش
 • بسترسازی برای نقش‌آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی
 
مولفه های ساختاری دانشگاه نسل سوم:
 • پیچیدگی سازمانی کم
 • رسمیت گرایی کم
 • تمرکز محدود
 
[1] Entrepreneurship
[2] Third Generation University
 
برنامه اقدامات راهبردی برای اجرایی سازی بسته توسعه کارافرینی در بستر دانشگاه نسل سوم
سال 1395 سال 1396 سال 1397 سال 1398
طراحی و اجرای الگوهای کارآفرینی و خلق ثروت دانشبنیان در دانشگاههای علوم پزشکی کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی ـ منطقه ای) کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی- منطقه ای) کارآفرینی و خلق ثروت دانش بنیان در دانشگاه های علوم پزشکی در قالب نظام نوآوری (ملی- منطقه ای)
طراحی، بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاههای علوم پزشکی درگذار به دانشگاههای نسل سوم بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی براساس نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل سوم و چهارم بازبینی و بازنگری ساختار و عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی براساس نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل سوم و چهارم
طراحی و استقرار سامانه محاسبه قیمت تمام شده تربیت نیروی انسانی رشته مقاطع مختلف آموزش عالی سلامت واقعی سازی هزینه های تمام شده خدمات آموزشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تحقیقات مرتبط واقعی سازی هزینه های تمام شده خدمات آموزشی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تحقیقات مرتبط
طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیربودجه ای آموزش عالی سلامت طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای آموزش عالی سلامت طراحی و استقرار نظام تامین و تخصیص مالی پایدار، عدالت محور و غیر بودجه ای آموزش عالی سلامت
طراحی نقشه راه گذار به دانشگاه های نسل سوم

دفعات مشاهده: 133 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت آموزشی می باشد.