آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/8 | 
فرایند ها
فرایند انتخاب واحد دانشجو جدید   
فرایند انصراف از تحصل دانشجو   
فرایند واگذاری دروس به اساتید

فرایند مهمانی دانشجویان به دانشگاههای دیگر
فرایندرسیدگی به اعتراض نمره دانشجو
فرایند انتخاب واحد برای دانشجویان انتقالی

فرایند همکاری استادان مشاور باآموزش
فرم ها
فرم انتخاب اساتید راهنما
فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد 

فرم انتخاب اساتیذ راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
پیشنهاد ها
پیشنهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
پیشنهاد طرح پژوهشی

پیشنـهاد عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
پیشنهاد طرح پژوهشی
پروپوزال پایان نامه
درخواست ها
درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه پیش دفاع

درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسه پیش دفاع از پایان وامٍ کارشیاسی ارشد
گروه ها
گروه آمارزیستی و اپیذمیولوشی پروپوزال پایان نامه
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوشی درخواست تعیین وقت برای برگزاری جلسٍه دفاع از طرح پیشنهادی پایان وامٍ کارشیاسی ارشد
گروه آمار زیستی و اپیدمیولوشی فرم وصول پایان نامه کارشناسی ارشد


راهنما و فلوچارت فرایند تصویب پروپوزال طرحهای پایان نامه ای 
 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

دفعات مشاهده: 772 بار   |   دفعات چاپ: 104 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | school of health