پیام خود را بنویسید

کارکنان کتابخانه مرکزی : کارکنان کتابخانه مرکزی

 | تاریخ ارسال: 1399/6/11 | 

مریم بنی صفار
سمت : مدیر داخلی کتابخانه مرکزی
رشته تحصیلی:ارشد مدیریت اطلاعات
پست الکترونیک : 
banisafar.mgoums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۵۱۱۰- داخلی ۲۱۲

 مریم بنی صفار

زینب فرخی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:farrokhi.zgoums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۳

 زینب فرخی

فهیمه شیخ ویسی
سمت: کارشناس خدمات فنی 
رشته تحصیلی: کارشناس کتابداری
پست الکترونیک:sheikvgoums.ac.ir
شماره تماس:۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۳

 فهیمه شیخ ویسی

ندا ریاضی 
سمت:کارشناس امانت  و خدمات مرجع
رشته تحصیلی:کارشناس ارشد مدیریت نیروی انسانی 
پست الکترونیک:riyazigoums.ac.ir
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۲

 ندا ریاضی 

آشوربردی نورگلدی
سمت:کارشناس بخش پایان نامه ها  
رشته تحصیلی:کاردان کتابداری
پست الکترونیک:mam.namyahoo.com
شماره تماس: ۳۲۴۵۲۶۵۱-۰۱۷ داخلی ۲۱۲

 آشوربردی نورگلدی
 


دفعات مشاهده: 806 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر