پیام خود را بنویسید

اساسنامه : اساسنامه

 | تاریخ ارسال: 1397/5/2 | 

بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

اساسنامه مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

  به منظور ارتقاء سطح علمی مراکز آموزش پزشکی و تقویت انگیزه پژوهش، مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک در تاریخ ۲۹/۸/۸۶ تاسیس و در این راستا اساسنامه حاضر براساس اهداف این مرکز تنظیم و به تأیید شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان رسید.

  ماده۱- اهداف

  ۱- استفاده از دانش روز در زمینه تحقیقات بیوشیمیایی و اختلالات متابولیک

  ۲- انجام پژوهشهای بنیادی، ژنتیک،تغذیه ای، اپیدمیولوژیک و بالینی در زمینه بیوشیمیایی بمنظور پاسخگویی به نیازهای بهداشتی و درمانی منطقه و کشور.

  ۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد و مدارک مربوط به اختلالات بیوشیمیایی و متابولیک در منطقه ودر صورت نیاز، انتشار آنها برطبق ضوابط و مقررات چاپ و نشر مقالات علمی

  ۴- تربیت نیروی انسانی در زمینه اهداف پژوهشی مرکز

  ۵- ترغیب، تشویق و بکارگیری دانش و تجربه اندیشمندان و دانش پژوهان طب در زمینه اختلالات بیوشیمیایی و متابولیک

  ۶- کوشش جهت همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی کشور درخصوص طرح های تحقیقاتی مرتبط با مرکز

  ۷- کوشش جهت همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

  ماده۲- ارکان مرکز عبارتند از:

  ۱- شورایعالی مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

  ۲- رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

  ماده ۳- اعضاء شورایعالی مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک عبارتنداز:

  ۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان به عنوان ریاست شورای عالی مرکز

  ۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

  ۳- رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک به عنوان دبیر شورای عالی مرکز

  ۴- سه نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

  تبصره ۱ : اعضای بند ۴ ماده ۳ با پیشنهاد رئیس مرکز و تأیید وحکم رئیس دانشگاه به مدت ۴ سال تعیین می شوند وباید دارای شرایط زیر باشند:

  - دارا بودن حداقل رتبه علمی استادیاری

  - مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی مرتبط با زمینه فعالیتی مرکز

  - انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۳ سال گذشته.

  ماده ۴- وظایف شورایعالی مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

  ۱- تصویب و نظارت برخط مشی پژوهشی مرکز

  ۲- تصویب و نظارت برطرح های مشترک با سایر دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارجی، و نیز سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

  ۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت های مرکز

  ۴- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی با رعایت ضوابط قانونی

  ۵- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز

  ۶- بررسی و پیشنهاد چارت تشکیلاتی مرکز

  تبصره ۱ : مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

  ماده ۵- انتخاب رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک

  رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر سه سال یکبار تعیین و به این پست منصوب می گردد.

  تبصره ۱: رئیس مرکز ضمن دارا بودن شرایط تبصره ۱ ماده ۳ دارای مدرک تحصیلی در یکی از رشته های بیوشیمی، ژنتیک و غدد باشد.

  تبصره ۲: انتخاب مجدد رئیس مرکز بعنوان ریاست مرکز برای دوره های متوالی بلامانع می باشد.

  تبصره۳: انتخاب رئیس مرکز در اولین دوره تشکیل مرکز به پیشنهاد معاون پژوهشی دانشگاه وابلاغ رئیس دانشگاه می باشد ولی در دوره های بعد انتخاب ایشان در پایان هر دوره سه ساله به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه خواهد بود.

  ماده ۶- وظائف رئیس مرکز

  رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی رئیس شورای پژوهش و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی ، پژوهشی و مالی-اداری مرکز خواهد بود.

  ماده ۷ – اعضاء شورای پژوهشی مرکز

  الف- رئیس مرکز به عنوان رئیس شورای پژوهشی

  ب- معاون پژوهشی مرکز به عنوان دبیر شورای پژوهشی

  ج- ۷ نفر از اعضای هیات علمی مرکز و یا محققینی که با این مرکز همکاری دارند.

  تبصره ۱ : معاون پژوهشی مرکز توسط رئیس مرکز به مدت ۲ سال انتخاب شده و مسئول هماهنگی، نظارت بر امور تحقیقاتی، نظارت بر روند اجرای صحیح طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز و بخشهای پژوهشی خواهد بود.

  تبصره ۲ : معاون پژوهشی مرکز باید حائز شرایط زیر باشد:

  - عضو هیئت علمی دانشگاه باشد.

  - مجری حداقل ۲ طرح تحقیقاتی

  - انتشار حداقل ۲ مقاله در مجلات معتبر در ۳ سال گذشته

  تبصره ۳ : اعضای شورای پژوهشی مرکز به گونه ای انتخاب می شوند که رشته های مختلف تحقیقاتی مرکز را پوشش دهند.

  تبصره ۴ : شرط عضویت در شورای پژوهشی مرکز دارا بودن سابقه فعالیت پژوهشی به مدت حداقل ۲ سال ،مشارکت در اجرای حداقل یک طرح تحقیقاتی یا انتشار حداقل یک مقاله در مجلات معتبر می باشد.

  تبصره ۵ : حکم اعضای شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب اکثریت اعضاء شورای عالی مرکز به مدت ۲ سال توسط رئیس مرکز ابلاغ خواهد شد.

  ماده ۸ – وظایف شورای پژوهشی

  اعضاء شورای پژوهشی مرکز مسئولیت برنامه ریزی و تعیین سیاستهای پژوهشی مرکز را داشته و بررسی پروپوزالها وتصویب نهایی آنها از دیگر وظائف این شورا می باشد.

  ماده ۹- بخش های مرکز

  بخشهای مرکز شامل:

  ۱- بخش آموزش

  ۲- بخش مالی- اداری

  ۳- بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی

  ۴- بخش تحقیقات که به سه گروه تحقیقاتی زیر تقسیم می شود :

  الف- گروه تحقیقات بالینی

  ب- گروه تحقیقات بنیادی

  ج‌- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک.

  تبصره ۱ : مدیر بخش آموزش و مالی - اداری با ابلاغ رئیس مرکز و به مدت ۲ سال به این سمت منصوب می شوند . 

  تبصره ۲ : بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی،مسئولیت جمع آوری وطبقه بندی اطلاعات تحقیقاتی،طراحی فرمهای تحقیقاتی و...را به عهده خواهد داشت.

  تبصره ۳ : مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی و نیز کارشناسان مسئول گروههای تحقیقاتی مرکز با پیشنهاد معاون پژوهشی مرکز و ابلاغ رئیس مرکز به مدت ۲ سال به این سمت منصوب می گردند.

  ماده ۱۰- تشکیلات مرکز

  با توجه به نمودار تشکیلات مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک ، اعضاء مرکز وتخصص آنها به قرار زیر خواهند بود:

  الف- اعضاء پیوسته: اعضاء هیأت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز:

  ۱- رئیس مرکز

  ۲- معاون پژوهشی مرکز

  ۳- مدیر بخش آموزش: حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای

  ۴- مدیر بخش اسناد ومدارک تحقیقاتی: حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه ای

  ۵- کارشناس مسئول گروه تحقیقات بالینی: حداقل مدرک پزشک عمومی

  ۶- کارشناس مسئول گروه تحقیقات بنیادی(بیوشیمی،ژنتیک،بیولوژی مولکولی،ایمونولوژی و تغذیه): حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در زمینه علوم پایه پزشکی

  ۷- کارشناس مسئول گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک : حداقل دکترای عمومی با مدرک MPH ، کارشناس ارشد اپیدمیولوژی و یا آمار زیستی

  ب - اعضاء وابسته: اعضاء هیأت علمی سایر گروههای دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که به دلیل اجرای طرحهای تحقیقاتی با مرکز مرتبط می شوند.

  تبصره ۱ : تا زمان تصویب قطعی مرکز ازطرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی،هزینه پرسنلی اعضاء پیوسته این مرکز(به غیر از اعضاء هیات علمی)،از طریق قراردادهای استخدامی وغیراستخدامی این اعضاء با دانشگاه علوم پزشکی گلستان و نیز درآمدهای حاصله از طرحهای تحقیقاتی تامین می شود.

  تبصره ۲ : همکاری اعضاء هیات علمی تا اخذ موافقت قطعی و چارت تشکیلاتی در این مرکز به صورت افتخاری بوده و درآمد ایشان از این مرکز صرفا در قالب درآمدهای حاصله از طرحهای تحقیقاتی خواهد بود.

  تبصره ۳ : انتخاب اعضاء پیوسته مرکز براساس شایستگی ، درایت و تجربه کافی ایشان در زمینه علوم تحقیقاتی و پژوهشی ودارا بودن حداقل مدرک تحصیلی ذکر شده در ماده ۱۰ این اساسنامه می باشد.

AWT IMAGE

  

  بخش های پژوهشی مرکز بخش تحقیقات مرکز

  ۱- بخش اسناد و مدارک تحقیقاتی ۱- گروه تحقیقات بالینی

  ۲- بخش تحقیقات ۲ - گروه تحقیقات بنیادی( بیوشیمی،ژنتیک،بیولوژی مولکولی،ایمونولوژی و تغذیه )

  ۳- بخش آموزش ۳- گروه تحقیقات اپیدمیولوژیک

  

  ماده ۱۱- فعالیت های مرکز

  باتوجه به اهداف کلی این مرکز، فعالیتهای مرکز تحقیقات بیوشیمی و اختلالات متابولیک به دو بخش عمده تقسیم می شوند:

  فعالیت های پژوهشی و فعالیت های آموزشی.

  ۱- فعالیت های پژوهشی شامل:

  الف- جمع آوری، دسته بندی و انتشار اطلاعات مربوط به پراکندگی اختلالات متابولیک در منطقه

  ب- بررسی اتیولوژیک و پاتوژنز بیماری های متابولیک

  ج- تحقیق درخصوص تشخیص زودرس و درمان بیماری های متابولیک

  د- ارائه خدمات درمانی در زمینه اهداف مرکز

  ۲- فعالیتهای عمده آموزشی مرکز شامل:

  الف-همکاری در آموزش مداوم جامعه پزشکی

  ب- همکاری در تربیت و آموزش دانشجویان گروه پزشکی

  ج – همکاری درآموزش بیماران وجامعه

  د- بسترسازی مناسب جهت برگزاری دوره های فرصت مطالعاتی در مرکز

  ه- برگزاری کارگاههای آموزشی در راستای اهداف مرکز

  ماده۱۲- منابع مالی مرکز

  ۱- درآمد حاصله از خدمات مرکز در قالب طرحهای تحقیقاتی و خدمات درمانی طبق ضوابط قانونی

  ۲- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی

  ۳- اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

  ۴- اعتبارات غیر دولتی و بین المللی در قالب طرح های مصوب

  ۵- کمک و هدایای سازمان های غیر دولتی و NGO

  تبصره ۱: تا زمان تصویب قطعی مرکز، اختصاص بودجه سالانه مرکز ازطریق اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان و با حمایت معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، بدون درنظر گرفتن میزان درآمد مرکز از طریق منابع خارجی و ارائه خدمات درمانی) می باشد.

  تبصره ۲: تصویب بودجه طرحهای پیشنهادی تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال در شورای پژوهشی مرکز تحقیقات صورت گرفته و طرحهای بیش از ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال تا زمان تصویب قطعی این مرکز از طرف معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، جهت بررسی وتامین بودجه به شورای پژوهشی دانشگاه ارجاع می گردند.

  باتوجه به مصوبه مورخه ۲۹/۸/۸۶ شورای پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان این اساسنامه در ۱۲ ماده و ۱۸ تبصره به تصویب رسید.

  بدیهی است در صورتی که طبق ضوابط دستورالعمل اجرایی نحوه اخذ مجوز تأسیس مراکز تحقیقات علوم پزشکی ( دولتی – غیر دولتی ) و نحوه ارزشیابی آنها مصوب شورای گسترش دانشگاهها ، مرکز مذکور در مهلت پیش بینی شده موفق به اخذ موافقت اصولی نگردد این اساسنامه بلا اثر خواهد شد.


دفعات مشاهده: 1456 بار   |   دفعات چاپ: 433 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکزتحقیقات اختلالات متابولیک می باشد.