سالمندان و میانسالان : بوکلت پزشک سالمند

 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 

دفعات مشاهده: 206 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سالمندان و میانسالان : بوکلت غیر پزشک سالمندان آبان ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

دفعات مشاهده: 2194 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سالمندان و میانسالان : محتوای برنامه ها

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

خداوند در قرآن کریم می فرمایند :  و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچ کس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت شما باشند مواظب باشید کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اِکرام و احترام، سخن گویید  و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان گسترانید ادامه

دفعات مشاهده: 128 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سالمندان و میانسالان : سالمندان و میانسالان

 | تاریخ ارسال: 1397/1/21 | 
سالمندان

    --معرفی
برنامه سلامت سالمندان

خداوند در قرآن کریم می فرمایند:  و خدای تو حکم فرموده که جز او هیچکس را نپرستید و در حق پدر و مادر، نیکی کنید و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده شوند و موجب رنج و زحمت شما باشند مواظب باشید کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگویید و کمترین آزار به آنها مرسانید و با ایشان به اِکرام و احترام، سخن گویید  و همیشه پر و بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی نزدشان بگسترانید                             .
امام صادق (ع)می فرمایند: وجود فرد سالخورده در خانه مثل وجود پیامبر الهی در بین امتش است.
احادیث و روایات فوق نشان می دهد که پیامبر عظیم الشان اسلام و فرزندان معصوم آن بزرگوار اهمیت زیادی برای سالمندان قائل بوده اند.
 امروزه حدود 700 میلیون نفر از جمعیت جهان را افراد سالمند 60 سال و بالاتر تشکیل می دهند که تا سال 2020 میلادی این رقم به حدود یک میلیارد نفر خواهد رسید. در حال حاضر60% از سالمندان دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2050 میلادی به 80% برسد.
در جمهوری اسلامی ایران  نیز بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال 1390 انجام گرفته است، تعداد سالمندان کشورمان (افراد60 سال و بالاتر) حدود 8.2% ازکل جمعیت کشور را تشکیل می دهند و پیش بینی می شود که تا سال 1429 شمسی این رقم به 21 تا 24.9% برسد .
با توجه به آمار فوق و تغییرات سریع جمعیتی در کشورمان به سوی سالمند شدن ( بر اساس تاکید سازمان بهداشت جهانی) موضوع سالمندی در کشورمان به عنوان اولویتی مهم بیش از پیش نمایان می شود.
 
هدف سالمندی با کیفیت باید در همه سیاست های ملی و انفرادی برای سالمندان مد نظر قرار گیرد و به نیاز روز افزون مراقبت ها و درمان های دوران سالمندی که نیازمند پیش بینی و تخصیص منابع کافی است نیز توجه کافی مبذول شود.
ایجاد محیط های حامی سالمند نیاز به مداخله در بخش های متعددی علاوه بر بخش سلامت دارد. این بخش ها در حیطه خدمات اجتماعی (آموزش، اشتغال و کار، امنیت،  مسکن،  حمل و نقل) قرار دارد. چهار جهت گیری استراتژیک عمده مورد نیاز برای مراقبت از سلامت سالمندی به شرح زیر است:
باز نگری و به روز نگاه داشتن استراتژی ملی؛
ایجاد یک شبکه ملی و منطقه ای چند وجهی در میان سازمان ها، موسسات آکادمیک و افراد دارای انگیزه و علاقه مند در زمینه سلامت سالمندی
تامین دانش و مهارت های مناسب مورد نیاز سالمندان در زمینه مراقبت از خود و حمایت و ارتقای سلامت سالمندان، خانواده ها و جامعه در سطح وسیع
حمایت از تحقیقات و آموزش در عرصه سالمندی و مراقبت های جامعه.
در این راستا سه  اصل عمده را باید مورد توجه قرار داد:
فراهم ساختن زمینه مشارکت سالمندان در فرایند توسعه
ترویج ارتباط بین نسل ها
توجه به وضعیت سلامت سالمندان با نگاه ویژه به شیوه صحیح  زندگی در سرا سر عمر.
پژوهش و تجربه نشان می دهد که حفظ تندرستی و سلامت سالمندان امری امکان پذیر بوده و نباید بیماری را جز جدایی ناپذیر از سالخوردگی دانست. شیوه صحیح زندگی که منجر به سالمندی سالم و فعال می شود روشی است که باید از مراحل اولیه جنینی آغاز شود تا بتوان از عوارضی همچون معلولیت ها و بیماریهای مزمن در دوران سالمندی پیشگیری نمود.
مراقبت های بهداشتی و درمانی که سالمندان به آن نیاز دارند با سایر گروه های سنی متفاوت است و نیازمند هماهنگی های درون و برون بخشی کلیه سازمان های دولتی و غیر دولتی است.
بسیاری از مشکلات روانی، اجتماعی سالمندان مربوط به کنار گذاشتن آنها از خانواده و فعالیت های اجتماعی است. ایجاد زمینه های مشارکت سالمندان در اجتماع، تقویت و اجرای قوانین حمایت کننده از ایشان می تواند از گام های موثر در رفع این مشکل باشد.
از عوامل مهم در تامین سلامت سالمندان تقویت عشق و مودت بین نسل ها است بنابراین استراتژی ها و سیاست های برنامه سلامت سالمندان می باید در جهت تحکیم وحدت نسل جوان و سالمند باشد.
این باور وجود دارد که برنامه ها و سیاست های موجود باید به گونه ای باشند که ضمن پاسخگویی به مشکلات کنونی سالمندان برای جمعیت سالمند آینده نیز تمهیدات لازم را فراهم نمایند و در واقع باید بین ارائه خدمات بهداشتی و خدمات اجتماعی تعامل و تعادل ایجاد شود. هدف کلی از اقداماتی که هم اکنون در کشور ما انجام می گیرد تامین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، روانی، معنوی و اجتماعی سالمندان به منظور بهره مندی آنان از کیفیت زندگی بهتر از جنبه های مختلف در دوران سالخوردگی است که باید در این راستا به گونه ای خستگی ناپذیر تلاش شود.
  مراقبت های ادغام یافته به مفهوم استفاده از عوامل خطر و نشانه های بالینی ساده ادغام یافته به صورت جامع در سطح استفاده کننده خدمت است. در این مدل از حداقل عوامل خطر و نشانه های بالینی کلیدی برای شناسایی زودرس بیماری، درمان مناسب و ارجاع به موقع استفاده شده است. لازم به ذکر است که عوامل خطر، نشانه ها، علایم بالینی، اقدامات تشخیصی، درمان، موارد ارجاع و پیگیری های مورد استفاده در این مدل بهره گرفته از برنامه های کشوری اداره های تخصصی، منابع تخصصی طب سالمندی و همچنین استفاده از نظرات اساتید مرتبط با بیماری های فاقد اداره تخصصی در مرکز مدیریت بیماری ها است.
در این مجموعه نحوه ارزیابی کردن سالمند از نظر بیماری های جسمانی و روانی اولویت دار بر اساس بار بیماری ها، اختلالات تغذیه ای و ایمن سازی آموزش داده می شود و علاوه بر روش های تشخیصی و درمانی ساده راه های پیشگیری از بیماری ها نیز عنوان شده است.

 
    --دستورالعمل ها


     --آموزشمیانسالان

   --معرفی

   
سلامت میانسالان
پدید ه های شهرنشینی و صنعتی شدن جوامع که با تغییرات وسیع در سبک زندگی همراه است، در کنار بهبو د شاخص ها ی بهداشتی که سبب افزایش میزان امید به زندگی شده است، مهم ترین عوامل افزایش بار بیما ر ی های غیرواگیر بو ده اند .بیمار ی های غیرواگیر، مسوول بیش ا ز 53 % بار بیمار ی ها در سراسر جهان هستند و بیش از 76 % کل بار بیماری ها در ایرا ن به بیمار ی های غیرواگیر اختصاص دا رد . پایه پیشگیری از بیمار ی های غیرواگیر، شناسایی عوامل خطر اولیه و پیشگیر ی وکنترل این عوامل است.
شش میلیون از کل 38 میلیون مرگ ناشی از بیما ر ی های غیرواگیر در سنین کمتر ا ز 70 سال رخ می دهد و بیش ا ز%80 این مرگ ها در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. افزایش شیوع بیمار یهای غیرواگیر و ماهیت مزمن، پیشرونده وناتوا ن کننده آ ن ها باعث بوجود آمدن مشکلات عدید ه ای می شوند و متاسفانه نیروی مولد جوامع را به طور مستقیم در معر ض خطر مرگ و میر، معلولیت و ناتوانی ها قرار می دهند.
چهار بیماری دیابت، فشارخون بالا، سرطان و بیما ر ی های مزمن تنفسی به همراه چهار عامل خطر کم تحرکی، تغذ یه ناسالم، مصرف الکل و دخانیات مهمترین علل مرگ و میر ناشی ا ز بیمار ی های غیرواگیر هستند که
 ا حتمال مرگ ناشی ا زبیمار ی های غیر واگیر را افزایش می دهند. به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت کنترل این بیما ر ی ها و عوامل زمینه سا زآن ها را به عنوان هدف اصلی برای کاهش 25 % مرگ و میر ناشی از بیماری های غیرواگیر تا سال 2025 تعیین کرده است.
گذر اپیدمیولوژیک، تغییر سیمای بیماریها و مخاطرات تهدید کننده سلامتی در عصر حاضر که به دلایل متفاوتی اتفاق افتاده است، نیازهای سلامت را به طور بنیادی تغییر داده و پاسخگویی به این نیازهای دائما در حال تغییر را به یکی از چالشهای مهم نظام سلامت در همه جوامع تبدیل کرده است. این امر چه در تعریف گروههای پرخطر برای دریافت خدمات سلامتی وچه در ابعاد مختلف سلامت مشهود است و به عبارت دیگر نگرش و رویکرد نوینی را برای حل معضلات سلامت پیش روی سیاستگذاران قرار داده است.
یکی از گروههای سنی مهم در این تغییر رویکرد نظام سلامت، گروه سنی میانسالان است که نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهند و به طور روز افزونی جمعیت آنان در حال افزایش است، بویژه در کشور های در حال توسعه رشدی سریعتر از رشد کل جمعیت در این گروه اتفاق می افتد و این سرعت رشد تا چند دهه آینده نیز ادامه خواهد داشت.
از طرف دیگر این گروه یا به عبارت دیگر والدین، محور سلامت خانواده بوده و مرگ ومیر، ناتوانی و رفتارهای آنها، همه ابعاد سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و خطرات تهدید کننده سلامتی آنان بر سلامت سایر گروهها ی سنی در خانواده نیزموثر است. این گروه سنی دارای نقش مولد اقتصادی بوده و به همین سبب سایر گروههای سنی در خانواده و جامعه به آنان وابسته اند. همچنین چهره سلامت و بیماری در این گروه سنی متفاوت با سایر گروههای سنی است و مداخله برای کاهش باربیماریها در آنان به سادگی کنترل بیماریهای وا گیر دار نیست و به شدت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و عادات شیوه زندگی بستگی دارد.
با توجه به آنچه گذشت، بدون توجه به سلامت این قشرعظیم اجتماع که کانون سلامت در خانواده نیز هست، رسالت سازمان مسئول سلامت خانواده، امکان تحقق نخواهد یافت. از طرف دیگر نیازهای سریعا در حال تغییر سلامتی و انتظارات گروههای هدف برای برآورده شدن این نیازها، لزوم پویایی سازمان و انطباق آن با جمعیت تحت پوشش و زیر گروههای مختلف را گوشزدمیکند
بسته خدمات جامع ارزیابی سلامت زنان و مردان میانسال ایران، با توجه به اهمیت این گروه سنی در خانواده و جامعه بویژه لزوم برنامه ریزی برای پیشگیری از بیماری و کاهش مرگ و میر زود هنگام آنان توسط دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس درمعاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر مبنای استانداردهای علمی و متناسب با شرایط کشور و اولویتهاو نیازهای سلامت خانواده های ساکن کشور جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
کارکنان بهداشتی در چارچوب طرح تحول نظام سلامت، موظفند بسته خدمتی سلامت میانسالان را که به صورت ادغام یافته برای مراقبت از سلامت بانوان و مردان 59 - 30 سال طراحی شده، در همه مراکز ارائه خدمات بهداشتی اولیه در نظام شبکه ارائه نمایند.


    --دستورالمل ها  


    --آموزش

 

دفعات مشاهده: 487 بار   |   دفعات چاپ: 103 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر