مادران : ناباروری

 | تاریخ ارسال: 1399/4/31 | 

دفعات مشاهده: 85 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مادران : مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران سطح بهورز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 
میزان مرگ و میر مادران باردار از شاخص های توسعه کشور هاست و یکی از راهکارهای کاهش این میزان، مراقبت با کفایت از مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان محسوب می شود و هیچ تردیدی در اثر بخشی آن برای به ثمر رساندن یک بارداری سالم و تامین سلامت مادر و نوزاد وجود ندارد. در سال های متمادی دسترسی به مراقبت ها به عنوان اولویت نظام بهداشت و درمان کشور، پوشش کمی مراقبت ها را به حد قابل توجهی افزایش داده است. از آن پس بهبود کیفیت خدمات نیز مورد توجه سیاست گذاران برنامه سلامت قرار گرفت که از ارکان آن استاندارد کردن خدمات است.
مجموعه مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران در دو سطح اول و دوم خدمت از سال ۷۸ تا ۸۰ تدوین شد و پس از اجرای آزمایشی و ارزشیابی آن در سال ۱۳۸۵ به کل کشور تعمیم یافت.
این مجموعه تا سال اخیر با توجه به ضرورت روزآمد شدن مطالب آن، پیوسته با استفاده از منابع علمی معتبر دنیا و هم چنین آخرین دستورعمل های اداره سلامت مادران، بازنگری شده و نسخه حاضر ویرایش هفتم کتاب می باشد که امید است بهره گیری از آن، برای ارائه دهندگان خدمت مفید و در ارتقاء سلامت مادران و نوزادان و بهبود شاخص های سلامت کشور موثر باشد. ادامه

دفعات مشاهده: 235 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مادران : مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران

 | تاریخ ارسال: 1399/4/29 | 

میزان مرگ و میر مادران باردار از شاخص های توسعه کشور هاست و یکی از راهکارهای کاهش این میزان، مراقبت با کفایت از مادران در دوران بارداری، زایمان و پس از زایمان محسوب می شود و هیچ تردیدی در اثر بخشی آن برای به ثمر رساندن یک بارداری سالم و تامین سلامت مادر و نوزاد وجود ندارد. در سال های متمادی دسترسی به مراقبت ها به عنوان اولویت نظام بهداشت و درمان کشور، پوشش کمی مراقبت ها را به حد قابل توجهی افزایش داده است. از آن پس بهبود کیفیت خدمات نیز مورد توجه سیاست گذاران برنامه سلامت قرار گرفت که از ارکان آن استاندارد کردن خدمات است.  جهت مطالعه ادامه بوکلت مربوطه کلیک کنید.


دفعات مشاهده: 402 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مادران : مادران

 | تاریخ ارسال: 1397/1/21 | 
--معرفی برنامه مادران
 
تعریف برنامه سلامت مادران
مراقبت با کفایت در دوران بارداری، زایمان وپس از زایمان ( تا شش هفته پس اززایمان) به نحوی که مادر با هر وضعیتی از سلامتی و بیماری به هر مرکز ارائه دهنده خدمت اعم از دولتی و خصوصی مراجعه مینماید، خدمات اثر بخش و کارامد را دریافت نموده به نحوی که در طی این فرایند بروز علل قابل اجتناب مرگ ومیر مادران وهرگونه عوارض شایع دوران بارداری تا حد امکان کاهش یافته ودر صورت ابتلا به هر عارضه ای، درمان مناسب و موثر را دریافت کرده باشد .


--آموزش مادران

     --مراقبت پیش از بارداری
    --آمادگی برای زایمان
    --آموزش روان در بارداری
    --بارداری خارج رحمی

دفعات مشاهده: 558 بار   |   دفعات چاپ: 86 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر