پیام خود را بنویسید

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح وظایف مشاور بهداشت حرفه ای :


دفعات مشاهده: 3544 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح وظایف کارشناسان بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها


دفعات مشاهده: 13773 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای شاغل در کارخانجات


دفعات مشاهده: 1790 بار   |   دفعات چاپ: 122 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح وظایف کاردان ، کارشناس بهداشت حرفه ای مراکز بهداشتی درمانی


دفعات مشاهده: 1343 بار   |   دفعات چاپ: 118 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای


دفعات مشاهده: 12020 بار   |   دفعات چاپ: 149 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : شرح فعالیت کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای ستاد مرکز بهداشتدفعات مشاهده: 1943 بار   |   دفعات چاپ: 113 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف بهداشت حرفه ای : برنامه های واحد بهداشت حرفه ای

واحد بهداشت حرفه ای از برنامه های مختلف فعالیت دارد ازجمله برنامه شناسایی عوامل زیان آور محیط کار می باشد.

دفعات مشاهده: 360 بار   |   دفعات چاپ: 100 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.