پیام خود را بنویسید

معرفی و شرح وظایف سلامت روان : معرفی و شرح وظایف سلامت روان

 | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
معرفی و شرح وظایف سلامت روان

دفعات مشاهده: 431 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف سلامت روان : کارگاه آموزشی پیشگیری از خودکشی ونقش آن درخانواده

 | تاریخ ارسال: 1398/6/27 | 
برگزاری کارگاه آموزش پیشگیری از خودکشی ونقش آن درخانواده ویژه بهورزان ومراقبین سلامت وماماها درسالن اجتماعات شبکه بهداشت شهرستان ترکمن

دفعات مشاهده: 240 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

معرفی و شرح وظایف سلامت روان : معرفی واحد

شرح وظایف واحد سلامت روان

شرح وظایف واحد سلامت روان :

۱-      تدوین برنامه عملیاتی و اجرایی در طول سال   

۲-      طراحی برنامه ادغام در مراکز شهری و روستایی  

۳-      تدوین برنامه آموزشی دست اندرکاران و متصدیان برنامه  

۴-      پیش بینی و تنظیم کمیته های بهداشت روان شهرستان  

۵-      هماهنگی برنامه با واحد های بهداشتی درمانی

۶-      تنظیم برنامه و همسویی با مدیریت استان و شهرستان

۷-      اجرای سیاستهای وزارت متبوع و تامین خواسته ها با توجه به پتانسیل های موجود

۸-      نظارت بر روند غربالگری و شناسایی بیماریهای روانی در جمعیت تحت پوشش

۹-      نظارت بر حسن اجرای برنامه در مراکز بهداشتی درمانی

۱۰-  شناسایی بحران ها و چالش های موجود تاثیر گذار بر سلامت روان جامعه

۱۱-  برنامه ریزی و تامین نیازهای برنامه (آموزش،کتب،فرمها،دارو ... )

۱۲-  پایش و نظارت و تکمیل چک لیست برنامه

۱۳-  اجرای برنامه پیشگیری از بروز بیماری روانی و اولویت برنامه با آموزش، اطلاع رسانی، حساسیت سازی و توجه مسئولین به برنامه

۱۴-  عضویت در انجمن روانشناسان کشور

۱۵-  آموزش مهارت های زندگی اجتماعی در اقشار جمعیت به ویژه دانش آموزان، خانواده ها، اصناف، کارمندان و ...

۱۶-  ترتیب همایش های علمی،بازآموزیها و جلسات آموزشی در مناطق مورد نیاز

۱۷-  تدوین برنامه های مدون و باز آموزی پزشکان، کارشناسان، کاردانها، بهورزان، دانشجویان و پرسنل اداری و مالی و.

۱۸-  ارائه خدمات روانپزشکی و روانشناختی در کلینیک های مشاوره شهرستان

۱۹-  تهیه و تنظیم و ارسال آمار ماهانه،فصلی،سالانه برنامه به مدیریت استان و شهرستان

۲۰-  ارسال فید بک گزارشات بازدید های کارشناسی به مراکز تابعه

۲۱-  پیش بینی و برگزاری مناسبت های بهداشتی به ویژه برنامه هفته سلامت و هفته بهداشت روان

۲۲-  شرکت در برنامه های آمارگیری و غربالگری و نظارت برنامه

۲۳-  همکاری در برنامه های برون بخشی و درون بخشی مرتبط با خدمات سلامت روان

۲۴-  ارجاع بیماران نیازمند به خدمات حمایتی،درمانی،آموزشی

۲۵-  اجرای برنامه آموزشی ویژه رابطین مشاور و رابطین بهداشتی

۲۶-  برنامه ریزی و برگزاری نمایشگاه به مناسبت های مرتبط با برنامه سلامت روان

۲۷-  اجرای برنامه آموزشی ویژه زوجین و مشاوره های ازدواج

۲۸-  سایر امور مرتبط با برنامه های سلامت روان مرکز

معرفی متصدی ارائه خدمات گوناگون واحد :  

سونا محمد نقی ترک : مسئول واحد

رشته :کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

سابقه:14سال

نوع استخدام:رسمی

سهیلامیرزایی:کارشناس سلامت روان 

رشته :کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه:10سال

نوع استخدام :پیمانی


دفعات مشاهده: 462 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ترکمن می باشد.