پیام خود را بنویسید

شرح وظایف : وظایف

 | تاریخ ارسال: 1397/4/11 | 
سوپر واریز بالینی
سرپرست پرستاری (سوپر واریز)مرکز اموزشی . درمان . بهداشتی . توانبخشیو پژوهشی پرستاری است که مسولیت نظارت مستیقم بر ارائه خدمات  تشخیصی بالینیو مراقبتی را برعهده دارد .
شرح وظایف سرپرست  براساس اصول مدیریت و با تیکه ب رعایت  منشور حقوق  مدد جو مبتنی  بر فرایند پرستاری و استاندارهایئ مراقبتی به شرح وظایف  زیز میباشد.
1-نظارت و کنترل  مسمتر بر رفتار شغلی  پرستار  تحت سرپرستی  ( رعایت مقرارت اداری . رعایت ضوابط  کاری و اخلاقیو نظایر ان )
2-نظارت  و کنترل  مستمر بر نحوه ارئه خدمات بالینی و مراقبتی مبتنی یر شواهد و استاندارها با استفاده از ابزار مناسب (چک لیست و نظایر آن)
3-بازدید  مستمر از واحد های مرتبط به من منظور حصول اطمینان از حس ارئه خدمات و ارائه گزارش
4- ثبت حوادث ووقایع غیر متبرقه و تهیه امار (بیماران بد حال . پذیرش شذه . ترخیص . اعزام (موقت/دایم)و فوت شده )و ارائه گزارش  به مقام  مافوق و همکاران در شیفت بعد جهت پیگیری
5- مشارکت در ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی یر طیق عملکرد و رفتار هایی شغلی و اخلاقی
6-تهیه تنظیم  گزارش باردید ها از نظر کمی و کیفی از وضعیت موجود گیرندگان. ارائه دهندگان  خدمت و عملکرد واحد های ذیر بظ
7- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیر خدمات  پرستاری درمورد نیازهایی و الویت بندی انها جهت اجرای برنامه هایی پرستاری                   
8- همکاری با مدیر پرستاری  در تنظیم و تدوین اهداف کوتاه مدت . میان مدت بلند مدت
9-همکاری با مدیر خدمات پرستاری در تعین خط مشی ها . ارزیابی ها . توزیع و انتصاب نیروی انسانی . اموزشی.اموزش و فعالیت های مرتبط
10-شرکت در کلیه جلسات برنامه ریزی شده تعیین شده  توسط مقام مافوق
11-پاسخگویی به مراجع مختلف در رابطه با مرکز باتوجه به اختیارات و مسولیت ها
12-مشارکت در شناسایی نیاز های اموزشی کادر پرستاری و ارائه گزارش  به مدیر  خدمات پرستاری و هماهنگی با سوپر واریز اموزشی جهت اموزش
 13-مدیریت  برخی از داروهایی  خاص از جمله داروهایی مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان
14-مشارکت در برنامه های ارزیابی بیمارستان
مسئولیت :
1-شرکت  در کمیته هایی بیمارستان بر حسب دستور مقام مافوق
2-مداخله و تامین شرایط مناسب  در زمان بروز فوریت ها (تامین نیروی انسانی. تجهیزات .امکانات و نظایران)
3-هدایت مستمر کارکنان پرستاری در جهت ارتقاء سطح کیفی مراقبت های پرستاری
4- همکاری و مشارکت در ارزشیابی کیفیت ارائه خدمات پرستاری
5-کنترل و نظارت مستمر برچگونگی  مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات
6-تشخیص نیازهاو مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری (کارکنان . مددجویان .محیط و نظایر ان)و اقدام جهت رفع ان
7-ارائه راهنمایی هایی لازم به کارکنان پرستاری و گروه های وابسته .کمک و حمایت از انها
8- هدایت کارکنان در انجام وظایف محوله
9-رعایت قوانین و دستور العمل ها ی علمی . اداری و اخلاقی
اختیارات:
1-توزیع کارکنان کادر پرستاری و مامایی براساس توانایی ها و نیاز ها در واحد ها و شیفت های مختلف در صورت لزوم
2-هماهنگی در نقل وانتقالات بین بخشی و اعزام و یا رجوع بیماران
3- تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریت ها(تامین نیروی انسانی .تجهیزات . امکانات و نظایر ان)
4-پیشنهاد به  مدیر پرستاری در انتصاب و انتقال کارکنان
5- برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و ترخیص مدد جویان
6-مسولیت کلیه  امور مرکز در زمان عدم حضور مسولان ارشد (ریاست .مدیریت.مدیر پرستاری و نظایر ان)

دفعات مشاهده: 414 بار   |   دفعات چاپ: 124 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام رضا خان ببین می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | emamreza-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb