پیام خود را بنویسید

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای : ارزیابی کمیته اخلاق پزشکی ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
اسامی غائبین(علت عدم حضور) علت عدم اجرای مصوبات وضعیت اجرا موضوع مصوبات ارسال صورتجلسه طی یک هفته ارسال
(شد-نشد)
ارسال دعوتنامه و دستورکار جلسه
(شد-نشد)
برگزاری طبق تاریخ برنامه ریزی
(شد-نشد)
ماه
اجرا نشده اجرا شده
در حال پیگیری * تدوین برنامه ونظارت مستمر و موثر بر رعایت حقوق گیرنده خدمت شد نشد شد فروردین
* تدوین برنامه نظارتی مستمر وموثر بر رعایت حقوق گیرندگان خدمت  در بیمارستان و ترویج فرهنگ بیمار محوری شد نشد شد اردیبهشت
* پر کردن تصادفی پرسشنامه رضایتمندی بیماران بستری و سرپایی
* برگزاری کارگاه منشور حقوق بیمار

* برگزاری جلسات برای پزشکان در مورد رعایت منشور حقوق بیمار و رعایت حقوق گیرندگان خدمت

* جلسات حجاب و عفاف در بیمارستان به صورت ادواری
* انتخاب پرستار اخلاق به صورت ماهیانه
واعطای تشویقی درج در پرونده از طرف ریاست
شد نشد شد خرداد
* ارائه چک لیست انتخاب پرستار اخلاق
* تشکیل کمیته پاداش و تنبیه به عنوان زیر کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای

ارزیابی کمیته اخلاق پزشکی  سه ماهه دوم ۱۴۰۱
 
اسامی غائبین(علت عدم حضور) علت عدم اجرای مصوبات وضعیت اجرا موضوع مصوبات ارسال صورتجلسه طی یک هفته ارسال
(شد-نشد)
ارسال دعوتنامه و دستورکار جلسه
(شد-نشد)
برگزاری طبق تاریخ برنامه ریزی
(شد-نشد)
ماه
اجرا نشده اجرا شده
* برگذاری کنفرانس های درون بخشی منشور حقوق بیماری و ترویج فرهنگ بیمار محوری. و رعایت حقوق گیرندگان خدمت شد نشد شد تیر
* برگذاری کلاس توجیهی نگهبانان بیمارستان توسط مدیریت و مسئول حراست
* تاکید نصب اتکیت مشخصات تمامی پرسنل بالینی و غیر بالینی و گذاشتن الزامی استند پرسنلی
* تهیه لباس مناسب و نو جهت بیماران
* رعایت پوشش حرفه ای و رعایت پوشش اسلامی در محیط کار توسط پرسنل

عدم اخذ مجوز از دانشگاه جهت گماردن نگهبان و اخذ هزینه
* نظافت سرویس بهداشتی همراهان کنار مسجدگماردن یک نفر به عنوان نگهبان و نظافت چی سرویس بهداشتی واخذ هزینه نظافت سرویس
* نصب تابلو های  راهنمای سرویس بهداشتی داخل محوطه
*

دفعات مشاهده: 19 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای : صورتجلسه کمیته اخلاق پزشکی شهریور ۱۴۰۲

 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 | 
 
   دستور کار جلسه :
  افزایش آگاهی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت نسبت به حقوق خود و کسب اطمینان از رعایت منشور حقوق بیمار

مصوبات پیشین نتایج پیگیری  
رعایت چینش نیروی خدمات خانم در شیفت های مختلف بخش ها به طوریکه در شیفت های غیر متعارف حتما نیروی خدمات خانم حداقل در دو بخش بالینی حضور داشته باشد طبق هماهنگی با مسئول خدمات این مصوبه در حال اجرا می باشد ولی همچنان بعضی شیفت ها با کمبود خدمات خانم مواجه هستیم درخواست نیروی خدمات خانم به معاونت توسعه داده شد  
برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی واموزش مهارت های ارتباطی به پرسنل طبق هماهنگی سوپروایزر اموزشی با خانم کمال غریبی مقرر شد کارگاه سلامت  روان و مهارت های ارتباطی در اینده ای نزدیک برگزار شودخانم کمال غریبی تشریف نیاوردند  
برگزاری کنفرانس درون بخشی عفاف وحجاب اجرا شد  
حضور بهتر مددکار اجتماعی در بخش ها و پیگیری امور مربوطه در جهت درحال اجرا  
بررسی شاخص های پاسخ گویی به شکایات انجام شد  
مباحث مطرح شده توسط اعضای جلسه:  
پنجمین کمیته اخلاق بالینی و رفتار حرفه ای در مورخه ۱۳/۶/۱۴۰۲ راس ساعت ۹ صبح در اتاق ریاست با حضور اعضای محترم کمیته برگزار شد ابتدا مصوبات جلسه قبلی قرائت شد در مورد رعایت چینش نیروی خدمات خانم در شیفت های مختلف بخش ها  ، با توجه به کمبود خدمات خانم ، درخواست خدمات خانم به معاونت توسعه ارسال خواهد  شد کنفرانس عفاف و حجاب انجام  شد در مورد برگزاری کارگاه مهارت های ارتباطی و سلامت روان طی هماهنگی سوپروایزر اموزشی با خانم کمال غریبی، ایشان تشریف نیاوردند     در مورد  بررسی شاخص های پاسخ گویی به شکایات  و نارضایتی های بیماران و خانواده انها  وجلب رضایت ان ها خانم منیره کوسلی در مورد شاخص های پاسخ گویی به شکایات و راهکارهای افزایش رضایت مندی بیماران ارائه نمودند که در حال اجرا می باشد در مورد دستور کار جلسه (افزایش آگاهی گیرندگان و ارائه دهندگان خدمت نسبت به حقوق خود و کسب اطمینان از رعایت منشور حقوق بیمار ) بود که مدعوین جهت افزایش آگاهی گیرندگان خدمت نظرات خود را گفتند البته طی بازدید از بخش ها که توسط اینجانب صورت گرفت بعضی بخش ها منشور حقوق بیمار را نداشتند که لیست ان  ها به مسئول بهبود کیفیت داده شد و مقرر شد تهیه شود وبه بخش ها داده شود سپس توصیه شد اموزش منشور حقوق بیمار توسط پرستار مسئول بیمار صورت گیرد
 
،

 
ردیف مصوبات مسئول پیگیری مصوبات مهلت زمانی اجرا  
در خواست خدمات خانم ازمعاونت توسعه مسئول خدمات تاپایان شهریور  
تهیه منشور حقوق بیمار مسئول بهبود کیفیت تا پایان اذر ۰۲  
اموزش منشور حقوق بیمار توسط پرستار مسئول بیمار مسئولین بخش ها در طول سال  
نام و نام خانوادگی اعضای اصلی سمت امضا
اقای رحیمی رییس بیمارستان
حامد پرهیز مدیر داخلی
سهراب کر مترون
آیان کردی مسئول اعتباربخشی
آقای مهدی ربیعی حراست
راضیه صفار دبیر کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای
احمد کلته نماینده مسئولین بخشها
آخوند یارعلی روحانی بیمارستان
کمال صادقی                         مسئول امور اداری
منیره کوسلی                 کارشناس هماهنگ کننده ایمنی
پگاه ترحمی مددکار اجتماعی
نام و نام خانوادگی اعضای غایب سمت امضا
شرح علت عدم حضور
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امام خمینی بندر ترکمن می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | emam-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb