طرح پژوهشی پایان یافته : طرهای پژوهشی پایان یافته

* بررسی آگاهی و نگرش پرستاران، موانع ادراک شده در پیشگیری از زخم های فشاری در بخش های مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان

* تحقیق کیفی در بررسی عوامل فردی، روانی و اجتماعی موثر در پذیرش سبک زندگی پیشگیرانه در بیماران دیابتی نوع 1

* بررسی پریشانی اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه و فوریت های مراکز درمانی استان گلستان در سال 1390

* بررسی عدالت آموزشی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1390

* بررسی شیوع سوء رفتار در سالمندان با قومیت های مختلف در استان گلستان در سال 1390

* نظرات دانشجویان کارآموز در عرصه بهداشت روان در مورد ارزشیابی بالینی با ساختار عینی (OSCE)

* بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار" رفتارهای نامحترمانه" در محیط کار پرستاران استان گلستان

* تبیین تئوریک فرآیند بروز خطاهای بالینی در فراگیران علوم پزشکی و ارائه یک مدل

* بررسی عوامل موثر در افت تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 88-87

* بررسی تأثیر ترکیب سدیم و اولترافیلتراسیون بر برخی از عوارض شایع حین همودیالیز در بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان

* تبیین تجربه مراقبت از بیمار آلزایمر: مطالعه پدیدار شناسی


دفعات مشاهده: 493 بار   |   دفعات چاپ: 185 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات پرستاری می باشد.