اهداف استراتژیک مرکز : اهداف استراتژیک مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1394/12/16 | 

اهداف استراتژیک مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

چشم‌انداز مرکز (Vision)

بر اساس اهمیت تحقیقات بالینی کاربردی و نقش آن در ارتقاء سلامت و سطح علمی دانشگاه ها و مراکز آموزشی کشور و با توجه به ضعف کمی و کیفی در اینگونه پژوهش ها در مجموعه تلاش های پژوهشی دانشگاه های کشور، ضرورت تشکیل واحدهای پژوهشی کاربردی اجتناب ناپذیر است. ما بر آنیم که در این مرکز، با تلفیق پژوهش در امر آموزش و درمان و اجرای پروژه‌های استانی، ملی و بین المللی، ضمن بالا بردن سهم کشورمان در تولید علم، پژوهش را در خدمت سلامت همه مردم قرار دهیم و به این منظور با استفاده از امکانات موجود و بالقوه بهترین بستر پژوهشی را در محیطی صمیمی، با اتکاء به نیروی انسانی کارآمد، و ارتباط با سایر مراکز علمی و جذب اعتبارات برای همه محققین علاقمند فراهم نمائیم. هدف نهایی ما این است که بعنوان قطب علمی پژوهشی منطقه و کشور درآییم؛ تا بتوانیم با انجام تحقیقات پایه و بالینی در زمینه علوم آزمایشگاهی، پیشرو در ارتقاء سلامت جامعه و تولید علم در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور باشیم.

رسالت مرکز (Mission)

1- رهبری، هدایت و اجرای پژوهش های کاربردی مورد نیاز مرتبط با علوم آزمایشگاهی بالینی در زمینه‌های بهداشتی، درمانی و آموزشی در کنار اجرای تحقیقات بنیادی به منظور تولید علم در دانشگاه

2- ارائه رهنمود و مشاوره به سیاست گذاران و متولیان امور پژوهشی در جهت اهداف بستر چشم انداز

3- مشارکت در ارتقاء و بهبود سلامت جامعه و بالا بردن موقعیت علمی دانشگاه در منطقه از طریق ایجاد بستر مناسب پژوهشی برای هماهنگی تحقیقات بالینی علوم پایه مرتبط با علوم آزمایشگاهی

4- تشویق کارهای تیمی و ارتباط فعال با سایر واحدهای پژوهشی در سطح کشور و جهان

5- انجام تحقیقاتی پویا، پیشرو و نوآور در آموزش علوم مرتبط با آزمایشگاه بالینی جهت اعضاء هیئت علمی و دانشجویان و توانمند سازی جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی در تحقیق و تولید علم

6- انجام طرح های تحقیقاتی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و آموزشی در راستای گسترش پژوهش در زمینه علوم آزمایشگاهی بالینی

7- ایجاد کار گروه های مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی در جهت جذب منابع مالی، علمی و نیروی متخصص انسانی

فرصت‌ها (Opportunities)

O1- حمایت دولت از مراکز تحقیقاتی

O2- نگرش مثبت مسئولین دانشگاه در جهت تولید علم

O3- اعتبارات خارج سازمانی

O4- وجود دوره‌های تحصیلات تکمیلی

O5- وجود مراکز تحقیقاتی متعدد در دانشگاه و خارج دانشگاه

O6- ارتباط با بخش خصوصی

O7- وجود پستهای مدیریتی در بین اعضای مرکز تحقیقات

تهدیدها (Threats)

T1- بروکراسی

T2- نگرش برنامه ریزان کلان کشور به پژوهش

T3- کانالیزه شدن اعتبارات و امکانات دولتی به مراکز خاص

T4- وجود واحدهای تحقیقاتی مشابه در سطح کشور

T5- نگرش محققین نسبت به انجام طرح های کاربردی

T6- پیشرفت آهسته‌تر در تولید علم و فناوری نسبت به حرکت سریع جامعه جهانی

T7- وجود مشکلات سازمانی در بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز

T8- تأمین مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی

نقاط قوت (Strengths)

S1- تنوع پژوهش های بنیادی وکاربردی در زمینه علوم آزمایشگاهی بالینی

S2- تجهیزات آزمایشگاهی مناسب جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

S3- امکان همکاری و ارتباط با سایر مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط

S4- دسترسی به اکثر سایت ها و منابع علمی مورد نیاز

S5- وجود نیروی انسانی کارآمد در زمینه های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی

نقاط ضعف (Weakness)

W1- ارتباطات بین المللی ضعیف با مراکز تحقیقاتی خارج از کشور

W2- متناسب نبودن جایگاه مادی و معنوی پژوهشگران

W3- عدم تخصیص به موقع اعتبارات پژوهشی

W4- فقدان هیأت علمی پژوهشی مستقل مرکز

W5- فقدان ردیف سازمانی مستقل مرکز

W6- نا کافی بودن فضای فیزیکی جهت انجام پروژه های تحقیقاتی

دریافت کنندگان خدمات و ذینفعان

1- پرسنل مرکز

2- جامعه و مردم

3- دانشکده های پیراپزشکی، پزشکی، بهداشت و ...

4- سایر دانشگاه های علوم پزشکی

5- سایر سازمان ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با علوم آزمایشگاهی بالینی

6- سازمان های مرتبط با سلامت بخش خصوصی (بیمارستان ها، آزمایشگاه ها، نظام پزشکی و ...)

7- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8- جامعه پزشکی و بهداشتی ( متخصصین، کارشناسان، تکنسین ها، دانشجویان و ...)

9- سازمان های منطقه ای و بین المللی (WHO و ...)

10- سایر کشورها

G1- توسعه و تولید علم

G1S1- ارتقاء جایگاه پژوهشی و آموزشی مرکز

G1S1A1- اجرای حداقل 10 طرح تحقیقاتی در هر سال

G1S1A2- شرکت و ارائه حداقل 5 مقاله در همایش های داخلی و خارجی در هر سال

G1S1A3- چاپ حداقل 10 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی در هر سال

G1S1A4- چاپ حداقل 1 جلد کتاب طی 5 سال

G1S1A5- برگزاری یک همایش کشوری طی 5 سال

G1S1A6- برگزاری دو همایش استانی طی 5 سال

G1S1A7- راه اندازی واحد آموزش در مرکز

G1S1A8- برگزاری سالانه یک دوره آموزشی جهت گروه های خارج از مرکز طی یکسال بعد از شروع کار

G1S1A9- حمایت از 10 پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر طی 5 سال

G1S1A10- تجهیز سالانه مرکز به پنج عنوان کتاب تخصصی طی 5 سال

G1S1A11- تجهیز مرکز به حداقل 3 دستگاه رایانه و ملزومات آن

G1S1A12- اخذ موافقت قطعی مرکز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

G1S2- نوآوری علمی از طریق انجام تحقیقات در زمینه های مختلف علوم آزمایشگاهی بالینی

G1S2A1- بهبود کیفیت پایان نامه های دوره های تکمیلی (سوق دادن پایان نامه ها به سمت اولویت های منطقه ای کشوری)

G1S2A2- پیگیری الزام دانشجویان کارشناسی ارشد به پذیرش یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی

G1S2A3- پیگیری الزام دانشجویان دوره PhD به پذیرش حداقل دو مقاله Thomson Reuters یا PubMed

G1S2A4- ارائه گزارش طرح ها و پایان نامه های منتخب در کنفرانس های فصلی مرکز

G2- توسعه ساختاری مرکز

G2S1- تدوین چارت سازمانی مرکز

G2S2- بررسی و شناسایی روش های جذب نیرو های کارآمد از طریق رایزنی با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

G2S3- تشکیل و تجهیز آزمایشگاه مستقل و تجهیز آن

G3- بستر سازی در زمینه مشارکت فعال در امور پژوهشی کشور و منطقه

G3S1- انعکاس قابلیت ها، برنامه ها و فعالیت های مرکز

G3S1A1- به روز بودن وب سایت مرکز

G3S1A2- حضور فعال در جشنواره های مناسبتی نظیر هفته پژوهش و ...

G3S1A3- چاپ بروشور و پمفلت های اطلاع رسانی جهت آشنایی بیشتر مخاطبین

G3S1A4- چاپ خبرنامه حاوی گزارش چاپ مقالات برجسته و فعالیت های پژوهشی اعضا هیئت علمی و محققین

G3S2- مشارکت در امور سیاستگزاری پژوهشی دانشگاه

G3S2A1- دعوت از مسئولین ارشد سیاستگزار جهت بازدید از مرکز و آشنایی با توانمندی ها

G3S2A2- درخواست عضویت حداقل یکی از اعضاء هیئت علمی مرکز در شورای پژوهشی دانشگاه

G4- افزایش تعامل با سایر دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، سازمان ها و ادارات مرتبط

G4S1- عقد تفاهم نامه با سایر مراکز آموزشی و پژوهشی

G4S2- اجرای سالانه یک طرح مشترک طی 5 سال

G4S3- اهتمام در همکاری در طرح های مشترک با دانشگاه های خارج از کشور طی 5 سال

G4S4- اهتمام در تأمین درصدی از هزینه طرح های پژوهشی از اعتبارات خارج از مرکز طی 5 سال


دفعات مشاهده: 641 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Laboratory Sciences Research Center