پیام خود را بنویسید

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاه های علوم پزشکی کشور

دانشگاه ها

لینک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

http://medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی البرز

http://www.abzums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://bpums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی سمنان

http://www.semums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://www.sums.ac.ir

دانشکده علوم پزشکی فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                    http://www.kums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی ارتش                         http://ajaums.ac.ir
دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی                           http://nkums.ac.ir

دفعات مشاهده: 3014 بار   |   دفعات چاپ: 777 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاههای دولتی و آزاد

دانشگاه اراک

www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام

www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا علیها سلام

www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسین علیه السلام

www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق علیه السلام

www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علی سینا همدان

www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

www.birjand.ac.ir

دانشگاه پیام نور

www.pnu.ac.ir

دانشگاه تبریز

www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، موسسه سرطان

www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه رازی کرمانشاه

www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

www.semnan.ac.ir

دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود

www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهرکرد

www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی

www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید چمران اهواز

www.cua.ac.ir

دانشگاه شیراز

www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتی اصفهان

www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )

www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتی امیر کبیر ( پلی تکنیک تهران )

www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتی شریف

www.sharif.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی ( ره )

www.atu.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده اقتصاد

www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ایران واحد اراک

www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی


دفعات مشاهده: 4247 بار   |   دفعات چاپ: 2111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاههای ایران و سایر کشورها

  دانشگاه‌های دولتی

  دانشگاه آبادان

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه اراک

  http://www.araku.ac.ir

  دانشگاه ارومیه

  http://www.urmia.ac.ir

  دانشگاه اصفهان

  http://www.ui.ac.ir

  دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

  http://www.alzahra.ac.ir

  دانشگاه امام رضا ع

  http://www.imamreza.ac.ir

  دانشگاه امیرکبیر

  http://www.aut.ac.ir

  دانشگاه ایلام

  http://www.ilam.ac.ir

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  http://www.basu.ac.ir

  دانشگاه بیرجند

  http://www.birjand.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  http://www.ikiu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  www.iniu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی چاه بهار

  http://www.iuc.ac.ir

  دانشگاه تبریز

  http://www.tabrizu.ac.ir

  دانشگاه تربیت مدرس

  http://www.modares.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم

  http://www.tmu.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  http://www.azaruniv.edu

  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  http://www.sttu.ac.ir

  دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

  http://www.shirazjju.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

  http://www.isatc.ac.ir

  دانشگاه خلیج فارس

  http://www.pgu.ac.ir

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  http://www.kntu.ac.ir

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  http://www.razi.ac.ir

  دانشگاه زابل

  http://www.zabol.ac.ir

  دانشگاه زنجان

  http://www.znu.ac.ir

  دانشگاه سمنان

  http://www.semnan.ac.ir

  دانشگاه سهند تبریز

  http://www.sut.ac.ir

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  http://www.usb.ac.ir

  دانشگاه شاهد

  http://www.shahed.ac.ir

  دانشگاه شمال

  http://www.shomal.ac.ir

  دانشگاه شهرکرد

  http://www.sku.ac.ir

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  www.uk.ac.ir

  http://www.sbuk.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی

  http://www.sbu.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی لرستان

  http://www.tu.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران اهواز

  http://www.cua.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

  http://www.nbd.ac.ir

  دانشگاه شهید رجایی

  http://www.srttu.ac.ir

  دانشگاه شیخ مفید قم

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه شیراز

  http://www.shirazu.ac.ir

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  http://www.pwit.ac.ir

  دانشگاه صنعت نفت

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  http://www.iut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  http://www.shahroodut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شریف

  http://www.sharif.ac.ir

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  www.mut.ac.ir

  دانشگاه علامه طباطبائی

  http://www.atu.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت اراک

  http://www.iustarak.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  http://www.iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت بهشهر

  http://www.bust.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  http://www.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

  http://www.iuwrs.ac.ir

  دانشگاه علوم پایه دامغان

  http://www.dubs.ac.ir

  دانشگاه علوم حدیث

  http://www.hadith.ac.ir

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

  www.iust.ac.ir

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  www.peysab.ac.ir

  دانشگاه فردوسی مشهد

  http://www.um.ac.ir

  دانشگاه فنی حرفه‌ای

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه قشم

  http://www.qeshm.ac.ir

  دانشگاه قم

  http://www.qom.ac.ir

  دانشگاه کاشان

  http://www.kashanu.ac.ir

  دانشگاه کردستان

  http://www.uok.ac.ir

  دانشگاه گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه گیلان

  http://www.guilan.ac.ir

  دانشگاه لرستان

  http://www.lu.ac.ir

  http://www.lu.irost.net

  دانشگاه مازندران

  http://www.umz.ac.ir

  http://www.umcc.ac.ir

  دانشگاه مجازی شریف

  http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

  دانشگاه محقق اردبیلی

  http://uma.ac.ir

  دانشگاه مفید

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  http://www.vru.ac.ir

  دانشگاه هرمز گان

  http://www.hormozgan.ac.ir

  دانشگاه هنر

  http://www.art.ac.ir

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  http://www.tiartuni.ac.ir

  دانشگاه یاسوج

  http://213.176.47.10

  http://www.yu.ac.ir

  دانشگاه یزد

  http://www.yazduni.ac.ir

  دانشگاه‌های پیام نور

  دانشگاه پیام نور

  http://www.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور اسفراین

  http://www.pnues.ac.ir

  دانشگاه پیام نور بوشهر

  http://www.pnu5b.ac.ir

  دانشگاه پیام نور جهرم

  http://www.pnuj.ac.ir

  دانشگاه پیام نور سرخس

  http://www.pnus.ac.ir

  دانشگاه پیام نور شیراز

  http://www.spnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور قم

  http://www.qum.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور نیشابور

  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

  دانشگاه‌های علوم پزشکی

  دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

  www.sphtums.ac.ir

  آکادمی علوم پزشکی ایران

  http://www.ams.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اراک

  http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

  http://www.aums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

  http://www.bmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  http://www.bpums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

  http://behzisty.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  http://www.medicine.mainpage.net

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

  http://www.medsab.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  www.semums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی فسا

  http://www.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.goums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  http://www.mazums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://www.yums.ac.ir

  دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

  http://www.cancer-institute.ac.ir

  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

  دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

  http://www.iauabadan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آباده

  http://www.iauabadeh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

  http://www.iauazadshahr.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آستارا

  http://www.iau-astara.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آشتیان

  http://www.iau-ashtian.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آمل

  http://www.iauamol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

  http://www.abarkouhiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

  http://www.iau-abhar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

  http://www.iausport.org

  دانشگاه آزاد واحد اراک

  http://www.iau-arak.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

  http://www.iaua.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد استهبان

  http://www.iauestahban.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  http://www.iiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اقلید

  http://www.iaueghlid.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد انار

  http://www.iauanar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد اهر

  http://www.iau-ahar.ac.ir/

  اهواز – علوم و تحقیقات

  http://www.iau-asrc.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

  http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایلام

  http://www.ilam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بابل

  http://www.baboliau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بافت

  http://www.iau-baft.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بجنورد

  http://www.bojnourdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بردسیر

  http://www.bardsiriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بم

  http://www.bam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بناب

  http://www.bonabiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

  http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

  http://www.iauba.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

  http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بوشهر

  http://www.iaubushehr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بهبهان

  http://www.behbahaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  http://www.iau-birjand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

  http://www.iaupmogan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

  http://www.iautmu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پیشوا

  http://www.iauvaramin.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان

  http://www.tiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تبریز

  http://www.iaut.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  http://www.iautj.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

  http://www.torbat-h-iau.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفت

  http://www.taftuniv.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفرش

  http://www.iautb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  http://www.azad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد جهرم

  http://www.iaujahrom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد جیرفت

  http://www.azadjiroft.com/

  دانشگاه آزاد واحد خاش

  http://www.iau.khash.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خدابنده

  http://www.khiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خمین

  http://www.iaukhomein.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

  http://www.cohandej-un.net

  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  http://www.khuisf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خوی

  http://www.iaukhoy.org

  دانشگاه آزاد واحد داراب

  http://www.iaudarab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دامغان

  http://www.damghaniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد اسلامی

  http://www.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دزفول

  http://www.iaud.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

  http://www.iaudolatabad.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دهدشت

  http://www.iaudehdasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رشت

  http://www.iaurasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

  http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://roudehen.persianblog.com/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://www.iauro.org

  دانشگاه آزاد واحد زابل

  http://www.iauzabol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد زاهدان

  http://www.iauzah.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زرند

  http://www.iau-zarand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زنجان

  http://www.azu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ساری

  http://iausari.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ساوه

  http://www.iau-saveh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سبزوار

  http://www.iaus.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سپیدان

  http://www.iausepidan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سمنان

  http://www.semnaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سنندج

  http://www.iausanandaj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

  http://www.iausk.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سیرجان

  http://www.iausirjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  http://www.iau-shahrood.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شبستر

  http://www.iaushab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شمال

  http://www.iaunt.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شوشتر

  http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

  http://www.iaumajlesi.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

  http://www.iaush.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  http://www.iausr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیراز

  http://www.iaushiraz.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیروان

  http://www.iau-shirvan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  http://sr.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

  http://www.aliabadiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فارس

  http://www.fsriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فراهان

  http://www.iau-farahan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فردوس

  http://www.ferdowsiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فسا

  http://www.iaufasa.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

  http://www.falavarjan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

  http://www.iaufb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

  http://www.iauf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

  http://www.ghaemshahriau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قاینات

  http://www.qaen-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قزوین

  http://www.gazviniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قم

  http://www.azad-qom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قوچان

  http://www.iauq.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iauk.net

  دانشگاه آزاد واحد کاشمر

  http://www.iau-kashmar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرج

  http://www.kiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

  http://www.iauksh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iaukazeroon.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کرمان

  http://www.iauk.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گچساران

  http://www.iaug.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرگان

  http://www.gorganiau.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرمسار

  http://www.iau-garmsar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

  http://www.giau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لارستان

  http://www.iaularestan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد لامرد

  http://www.iaulamerd.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

  http://www.iau-lahijan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماکو

  http://www.maku-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

  http://www.mahshahriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه

  http://www.mau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

  http://www.mouniv.org

  دانشگاه آزاد واحد مراغه

  http://www.iau-maragheh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

  http://www.iau-boukan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرند

  http://www.marandiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

  http://www.miau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mshdiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mashdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد منطقه یک

  http://www.iauro.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  http://www.iau-mahabad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  http://www.iaum.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد میانه

  http://www.m-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

  http://www.maybod.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نائین

  http://www.naeiniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

  http://www.ana.ir

  http://www.azmoon.org

  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

  http://www.iaun.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نراق

  http://www.iau-narag h.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نطنز

  http://www.natanziau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نور

  http://www.iaunur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

  http://www.iauneyriz.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نیشابور

  http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ورامین

  http://www.iauvaramin.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد همدان

  http://www.iauh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

  http://www.iauyasooj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یزد

  http://www.iauyazd.ac.ir/

 

 

  راهنمای دانشگاه‌های جهان http://www.braintrack.com

  دانشگاه ‌ های سایر کشوره

 

  دانشگاه آریزونا آمریکا

 http://www.asu.edu

  دانشگاه استانفورد آمریکا

  http://www.stanford.edu

  دانشگاه اسیوط مصر

  http://www.aun.eun.eg

  دانشگاه آکسفورد

  http://www.ox.ac.uk

  دانشگاه انسرب فرانسه

  http://www.enserb.u-bordeaux.fr

  دانشگاه انگرز فرانسه

  http://www.univ-angers.fr

  دانشگاه اورلینز فرانسه

  http://www.univ-orleans.fr

  دانشگاه برلین آلمان

  h ttp://www.fu-berlin.de

  دانشگاه بین المللی اسلا می مالز ی

  http://www.iiu.edu.my

دانشگاه تولوز فرانسه http://www.univ-tlse1.fr/

  دانشگاه صنعتی جنوب چین

  http://www.scut.edu.cn

  دانشگاه فر ی ‏ برگ آلمان

  http://www.uni-freiburg.de

  دانشگاه فلوریدا آمریکا

  http://www.ufl.edu

  دانشگاه کاتانیا ایتالیا

 http://www.unict.it

  دانشگاه کو اینز کانادا

  http://www.queensu.ca

  دانشگاه کویت

  http://www.kuniv-edu.kw

  دانشگاه کیل آلمان

  http://www.uni-kiel.de

  دانشگاه گنوا ایتالیا

  http://www.unige.it

  دانشگاه لوییس : ایتالیا

  http://www.luiss.it

  دانشگاه لیون فرانسه

  http://www.ec-lyon.fr

  دانشگاه ماساچوست آمریکا

  http://web.mit.edu

  دانشگاه مسینا ایتالیا

  http://www.unime.it

  دانشگاه مک گیل کانادا

  http://www.mcgill.ca

  دانشگاه می ‏ چیگان آمریکا

  http://www.umich.edu

  دانشگاه هاروارد آمریکا

  http://www.harvard.edu

  دانشگاه هیدلبرگ آلمان

  http://www.uni-heidelberg.de

  دانشگاه واشنگتن آمریکا

  http://www.wsu.edu

  دانشگاه ویکتوریا نیوزلند

  http://www.vuw.ac.nz

  http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ-full.html فهرست 3000 دانشگاه و موسسه آموز شی و اینترنتی

  فهرست دانشگاهها ی 88 کشور جهان و اینترنتی http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/geog.html


دفعات مشاهده: 9603 بار   |   دفعات چاپ: 3003 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 213 بار   |   0 نظر

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاههای ایران و سایر کشورها

  دانشگاه‌های دولتی

  دانشگاه آبادان

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه اراک

  http://www.araku.ac.ir

  دانشگاه ارومیه

  http://www.urmia.ac.ir

  دانشگاه اصفهان

  http://www.ui.ac.ir

  دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

  http://www.alzahra.ac.ir

  دانشگاه امام رضا ع

  http://www.imamreza.ac.ir

  دانشگاه امیرکبیر

  http://www.aut.ac.ir

  دانشگاه ایلام

  http://www.ilam.ac.ir

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  http://www.basu.ac.ir

  دانشگاه بیرجند

  http://www.birjand.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  http://www.ikiu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  www.iniu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی چاه بهار

  http://www.iuc.ac.ir

  دانشگاه تبریز

  http://www.tabrizu.ac.ir

  دانشگاه تربیت مدرس

  http://www.modares.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم

  http://www.tmu.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  http://www.azaruniv.edu

  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  http://www.sttu.ac.ir

  دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

  http://www.shirazjju.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

  http://www.isatc.ac.ir

  دانشگاه خلیج فارس

  http://www.pgu.ac.ir

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  http://www.kntu.ac.ir

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  http://www.razi.ac.ir

  دانشگاه زابل

  http://www.zabol.ac.ir

  دانشگاه زنجان

  http://www.znu.ac.ir

  دانشگاه سمنان

  http://www.semnan.ac.ir

  دانشگاه سهند تبریز

  http://www.sut.ac.ir

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  http://www.usb.ac.ir

  دانشگاه شاهد

  http://www.shahed.ac.ir

  دانشگاه شمال

  http://www.shomal.ac.ir

  دانشگاه شهرکرد

  http://www.sku.ac.ir

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  www.uk.ac.ir

  http://www.sbuk.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی

  http://www.sbu.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی لرستان

  http://www.tu.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران اهواز

  http://www.cua.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

  http://www.nbd.ac.ir

  دانشگاه شهید رجایی

  http://www.srttu.ac.ir

  دانشگاه شیخ مفید قم

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه شیراز

  http://www.shirazu.ac.ir

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  http://www.pwit.ac.ir

  دانشگاه صنعت نفت

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  http://www.iut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  http://www.shahroodut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شریف

  http://www.sharif.ac.ir

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  www.mut.ac.ir

  دانشگاه علامه طباطبائی

  http://www.atu.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت اراک

  http://www.iustarak.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  http://www.iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت بهشهر

  http://www.bust.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  http://www.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

  http://www.iuwrs.ac.ir

  دانشگاه علوم پایه دامغان

  http://www.dubs.ac.ir

  دانشگاه علوم حدیث

  http://www.hadith.ac.ir

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

  www.iust.ac.ir

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  www.peysab.ac.ir

  دانشگاه فردوسی مشهد

  http://www.um.ac.ir

  دانشگاه فنی حرفه‌ای

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه قشم

  http://www.qeshm.ac.ir

  دانشگاه قم

  http://www.qom.ac.ir

  دانشگاه کاشان

  http://www.kashanu.ac.ir

  دانشگاه کردستان

  http://www.uok.ac.ir

  دانشگاه گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه گیلان

  http://www.guilan.ac.ir

  دانشگاه لرستان

  http://www.lu.ac.ir

  http://www.lu.irost.net

  دانشگاه مازندران

  http://www.umz.ac.ir

  http://www.umcc.ac.ir

  دانشگاه مجازی شریف

  http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

  دانشگاه محقق اردبیلی

  http://uma.ac.ir

  دانشگاه مفید

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  http://www.vru.ac.ir

  دانشگاه هرمز گان

  http://www.hormozgan.ac.ir

  دانشگاه هنر

  http://www.art.ac.ir

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  http://www.tiartuni.ac.ir

  دانشگاه یاسوج

  http://213.176.47.10

  http://www.yu.ac.ir

  دانشگاه یزد

  http://www.yazduni.ac.ir

  دانشگاه‌های پیام نور

  دانشگاه پیام نور

  http://www.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور اسفراین

  http://www.pnues.ac.ir

  دانشگاه پیام نور بوشهر

  http://www.pnu5b.ac.ir

  دانشگاه پیام نور جهرم

  http://www.pnuj.ac.ir

  دانشگاه پیام نور سرخس

  http://www.pnus.ac.ir

  دانشگاه پیام نور شیراز

  http://www.spnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور قم

  http://www.qum.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور نیشابور

  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

  دانشگاه‌های علوم پزشکی

  دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

  www.sphtums.ac.ir

  آکادمی علوم پزشکی ایران

  http://www.ams.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اراک

  http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

  http://www.aums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

  http://www.bmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  http://www.bpums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

  http://behzisty.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  http://www.medicine.mainpage.net

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

  http://www.medsab.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  www.sem-ums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی فسا

  http://www.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.golestangums.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  http://www.mmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://www.yums.ac.ir

  دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

  http://www.cancer-institute.ac.ir

  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

  دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

  http://www.iauabadan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آباده

  http://www.iauabadeh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

  http://www.iauazadshahr.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آستارا

  http://www.iau-astara.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آشتیان

  http://www.iau-ashtian.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آمل

  http://www.iauamol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

  http://www.abarkouhiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

  http://www.iau-abhar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

  http://www.iausport.org

  دانشگاه آزاد واحد اراک

  http://www.iau-arak.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

  http://www.iaua.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد استهبان

  http://www.iauestahban.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  http://www.iiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اقلید

  http://www.iaueghlid.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد انار

  http://www.iauanar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد اهر

  http://www.iau-ahar.ac.ir/

  اهواز – علوم و تحقیقات

  http://www.iau-asrc.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

  http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایلام

  http://www.ilam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بابل

  http://www.baboliau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بافت

  http://www.iau-baft.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بجنورد

  http://www.bojnourdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بردسیر

  http://www.bardsiriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بم

  http://www.bam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بناب

  http://www.bonabiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

  http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

  http://www.iauba.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

  http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بوشهر

  http://www.iaubushehr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بهبهان

  http://www.behbahaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  http://www.iau-birjand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

  http://www.iaupmogan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

  http://www.iautmu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پیشوا

  http://www.iauvaramin.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان

  http://www.tiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تبریز

  http://www.iaut.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  http://www.iautj.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

  http://www.torbat-h-iau.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفت

  http://www.taftuniv.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفرش

  http://www.iautb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  http://www.azad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد جهرم

  http://www.iaujahrom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد جیرفت

  http://www.azadjiroft.com/

  دانشگاه آزاد واحد خاش

  http://www.iau.khash.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خدابنده

  http://www.khiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خمین

  http://www.iaukhomein.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

  http://www.cohandej-un.net

  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  http://www.khuisf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خوی

  http://www.iaukhoy.org

  دانشگاه آزاد واحد داراب

  http://www.iaudarab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دامغان

  http://www.damghaniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد اسلامی

  http://www.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دزفول

  http://www.iaud.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

  http://www.iaudolatabad.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دهدشت

  http://www.iaudehdasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رشت

  http://www.iaurasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

  http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://roudehen.persianblog.com/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://www.iauro.org

  دانشگاه آزاد واحد زابل

  http://www.iauzabol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد زاهدان

  http://www.iauzah.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زرند

  http://www.iau-zarand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زنجان

  http://www.azu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ساری

  http://iausari.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ساوه

  http://www.iau-saveh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سبزوار

  http://www.iaus.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سپیدان

  http://www.iausepidan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سمنان

  http://www.semnaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سنندج

  http://www.iausanandaj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

  http://www.iausk.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سیرجان

  http://www.iausirjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  http://www.iau-shahrood.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شبستر

  http://www.iaushab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شمال

  http://www.iaunt.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شوشتر

  http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

  http://www.iaumajlesi.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

  http://www.iaush.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  http://www.iausr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیراز

  http://www.iaushiraz.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیروان

  http://www.iau-shirvan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  http://sr.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

  http://www.aliabadiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فارس

  http://www.fsriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فراهان

  http://www.iau-farahan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فردوس

  http://www.ferdowsiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فسا

  http://www.iaufasa.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

  http://www.falavarjan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

  http://www.iaufb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

  http://www.iauf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

  http://www.ghaemshahriau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قاینات

  http://www.qaen-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قزوین

  http://www.gazviniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قم

  http://www.azad-qom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قوچان

  http://www.iauq.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iauk.net

  دانشگاه آزاد واحد کاشمر

  http://www.iau-kashmar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرج

  http://www.kiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

  http://www.iauksh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iaukazeroon.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کرمان

  http://www.iauk.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گچساران

  http://www.iaug.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرگان

  http://www.gorganiau.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرمسار

  http://www.iau-garmsar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

  http://www.giau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لارستان

  http://www.iaularestan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد لامرد

  http://www.iaulamerd.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

  http://www.iau-lahijan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماکو

  http://www.maku-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

  http://www.mahshahriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه

  http://www.mau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

  http://www.mouniv.org

  دانشگاه آزاد واحد مراغه

  http://www.iau-maragheh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

  http://www.iau-boukan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرند

  http://www.marandiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

  http://www.miau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mshdiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mashdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد منطقه یک

  http://www.iauro.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  http://www.iau-mahabad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  http://www.iaum.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد میانه

  http://www.m-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

  http://www.maybod.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نائین

  http://www.naeiniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

  http://www.ana.ir

  http://www.azmoon.org

  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

  http://www.iaun.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نراق

  http://www.iau-narag h.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نطنز

  http://www.natanziau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نور

  http://www.iaunur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

  http://www.iauneyriz.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نیشابور

  http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ورامین

  http://www.iauvaramin.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد همدان

  http://www.iauh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

  http://www.iauyasooj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یزد

  http://www.iauyazd.ac.ir/

 

 

  راهنمای دانشگاه‌های جهان http://www.braintrack.com

  دانشگاه ‌ های سایر کشوره

 

  دانشگاه آریزونا آمریکا

 http://www.asu.edu

  دانشگاه استانفورد آمریکا

  http://www.stanford.edu

  دانشگاه اسیوط مصر

  http://www.aun.eun.eg

  دانشگاه آکسفورد

  http://www.ox.ac.uk

  دانشگاه انسرب فرانسه

  http://www.enserb.u-bordeaux.fr

  دانشگاه انگرز فرانسه

  http://www.univ-angers.fr

  دانشگاه اورلینز فرانسه

  http://www.univ-orleans.fr

  دانشگاه برلین آلمان

  h ttp://www.fu-berlin.de

  دانشگاه بین المللی اسلا می مالز ی

  http://www.iiu.edu.my

دانشگاه تولوز فرانسه http://www.univ-tlse1.fr/

  دانشگاه صنعتی جنوب چین

  http://www.scut.edu.cn

  دانشگاه فر ی ‏ برگ آلمان

  http://www.uni-freiburg.de

  دانشگاه فلوریدا آمریکا

  http://www.ufl.edu

  دانشگاه کاتانیا ایتالیا

 http://www.unict.it

  دانشگاه کو اینز کانادا

  http://www.queensu.ca

  دانشگاه کویت

  http://www.kuniv-edu.kw

  دانشگاه کیل آلمان

  http://www.uni-kiel.de

  دانشگاه گنوا ایتالیا

  http://www.unige.it

  دانشگاه لوییس : ایتالیا

  http://www.luiss.it

  دانشگاه لیون فرانسه

  http://www.ec-lyon.fr

  دانشگاه ماساچوست آمریکا

  http://web.mit.edu

  دانشگاه مسینا ایتالیا

  http://www.unime.it

  دانشگاه مک گیل کانادا

  http://www.mcgill.ca

  دانشگاه می ‏ چیگان آمریکا

  http://www.umich.edu

  دانشگاه هاروارد آمریکا

  http://www.harvard.edu

  دانشگاه هیدلبرگ آلمان

  http://www.uni-heidelberg.de

  دانشگاه واشنگتن آمریکا

  http://www.wsu.edu

  دانشگاه ویکتوریا نیوزلند

  http://www.vuw.ac.nz

  http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ-full.html فهرست 3000 دانشگاه و موسسه آموز شی و اینترنتی

  فهرست دانشگاهها ی 88 کشور جهان و اینترنتی http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/geog.html


دفعات مشاهده: 10337 بار   |   دفعات چاپ: 3564 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 213 بار   |   0 نظر

دانشگاههای ایران و سایر کشورها : دانشگاههای ایران و سایر کشورها

  دانشگاه‌های دولتی

  دانشگاه آبادان

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه اراک

  http://www.araku.ac.ir

  دانشگاه ارومیه

  http://www.urmia.ac.ir

  دانشگاه اصفهان

  http://www.ui.ac.ir

  دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها)

  http://www.alzahra.ac.ir

  دانشگاه امام رضا ع

  http://www.imamreza.ac.ir

  دانشگاه امیرکبیر

  http://www.aut.ac.ir

  دانشگاه ایلام

  http://www.ilam.ac.ir

  دانشگاه بوعلی سینا همدان

  http://www.basu.ac.ir

  دانشگاه بیرجند

  http://www.birjand.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی

  http://www.ikiu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

  www.iniu.ac.ir

  دانشگاه بین المللی چاه بهار

  http://www.iuc.ac.ir

  دانشگاه تبریز

  http://www.tabrizu.ac.ir

  دانشگاه تربیت مدرس

  http://www.modares.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم

  http://www.tmu.ac.ir

  دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

  http://www.azaruniv.edu

  دانشگاه تربیت معلم سبزوار

  http://www.sttu.ac.ir

  دانشگاه تهران

  http://www.ut.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

  http://www.shirazjju.ac.ir

  دانشگاه جامع علمی کاربردی خراسان

  http://www.isatc.ac.ir

  دانشگاه خلیج فارس

  http://www.pgu.ac.ir

  دانشگاه خواجه نصیر طوسی

  http://www.kntu.ac.ir

  دانشگاه رازی کرمانشاه

  http://www.razi.ac.ir

  دانشگاه زابل

  http://www.zabol.ac.ir

  دانشگاه زنجان

  http://www.znu.ac.ir

  دانشگاه سمنان

  http://www.semnan.ac.ir

  دانشگاه سهند تبریز

  http://www.sut.ac.ir

  دانشگاه سیستان و بلوچستان

  http://www.usb.ac.ir

  دانشگاه شاهد

  http://www.shahed.ac.ir

  دانشگاه شمال

  http://www.shomal.ac.ir

  دانشگاه شهرکرد

  http://www.sku.ac.ir

  دانشگاه شهید باهنر کرمان

  www.uk.ac.ir

  http://www.sbuk.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی

  http://www.sbu.ac.ir

  دانشگاه شهید بهشتی لرستان

  http://www.tu.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران اهواز

  http://www.cua.ac.ir

  دانشگاه شهید چمران شعبه دزفول

  http://www.nbd.ac.ir

  دانشگاه شهید رجایی

  http://www.srttu.ac.ir

  دانشگاه شیخ مفید قم

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه شیراز

  http://www.shirazu.ac.ir

  دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

  http://www.pwit.ac.ir

  دانشگاه صنعت نفت

  http://www.put.ac.ir

  دانشگاه صنعتی اصفهان

  http://www.iut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شاهرود

  http://www.shahroodut.ac.ir

  دانشگاه صنعتی شریف

  http://www.sharif.ac.ir

  دانشگاه صنعتی مالک اشتر

  www.mut.ac.ir

  دانشگاه علامه طباطبائی

  http://www.atu.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت اراک

  http://www.iustarak.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  http://www.iust.ac.ir

  دانشگاه علم و صنعت بهشهر

  http://www.bust.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  http://www.uswr.ac.ir

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

  http://www.iuwrs.ac.ir

  دانشگاه علوم پایه دامغان

  http://www.dubs.ac.ir

  دانشگاه علوم حدیث

  http://www.hadith.ac.ir

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه علوم و تکنولوژی ایران

  www.iust.ac.ir

  دانشگاه علوم و فنون مازندران

  www.peysab.ac.ir

  دانشگاه فردوسی مشهد

  http://www.um.ac.ir

  دانشگاه فنی حرفه‌ای

  http://www.uast.ac.ir

  دانشگاه قشم

  http://www.qeshm.ac.ir

  دانشگاه قم

  http://www.qom.ac.ir

  دانشگاه کاشان

  http://www.kashanu.ac.ir

  دانشگاه کردستان

  http://www.uok.ac.ir

  دانشگاه گرگان

  http://www.gau.ac.ir

  دانشگاه گیلان

  http://www.guilan.ac.ir

  دانشگاه لرستان

  http://www.lu.ac.ir

  http://www.lu.irost.net

  دانشگاه مازندران

  http://www.umz.ac.ir

  http://www.umcc.ac.ir

  دانشگاه مجازی شریف

  http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

  دانشگاه محقق اردبیلی

  http://uma.ac.ir

  دانشگاه مفید

  http://www.mofidu.ac.ir

  دانشگاه ولی عصر رفسنجان

  http://www.vru.ac.ir

  دانشگاه هرمز گان

  http://www.hormozgan.ac.ir

  دانشگاه هنر

  http://www.art.ac.ir

  دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  http://www.tiartuni.ac.ir

  دانشگاه یاسوج

  http://213.176.47.10

  http://www.yu.ac.ir

  دانشگاه یزد

  http://www.yazduni.ac.ir

  دانشگاه‌های پیام نور

  دانشگاه پیام نور

  http://www.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور اسفراین

  http://www.pnues.ac.ir

  دانشگاه پیام نور بوشهر

  http://www.pnu5b.ac.ir

  دانشگاه پیام نور جهرم

  http://www.pnuj.ac.ir

  دانشگاه پیام نور سرخس

  http://www.pnus.ac.ir

  دانشگاه پیام نور شیراز

  http://www.spnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور قم

  http://www.qum.pnu.ac.ir

  دانشگاه پیام نور نیشابور

  http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

  دانشگاه‌های علوم پزشکی

  دانشگاه ‌بهداشت ‌و انستیتو ‌تحقیقات ‌بهداشتی‌ دانشگاه‌ علوم ‌پزشکی ‌تهران

  www.sphtums.ac.ir

  آکادمی علوم پزشکی ایران

  http://www.ams.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اراک

  http://www.arakmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

  http://www.arums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

  http://www.umsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

  http://www.mui.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی اهواز‏

  http://www.aums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایران

  http://www.iums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  http://www.medilam.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بابل

  http://www.mubabol.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

  http://www.bmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

  http://www.bpums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی

  http://behzisty.ir

  دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

  http://www.bums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

  http://www.tbzmed.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

  http://www.medicine.mainpage.net

  دانشگاه علوم پزشکی تهران

  http://www.tums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

  http://www.rums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

  http://www.zdmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  http://www.zums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان

  http://www.medsab.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی سمنان

  www.sem-ums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  http://www.sbmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

  http://www.ssu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  http://www.sums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی فسا

  http://www.fums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  http://www.qums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کاشان

  http://www.kaums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کردستان

  www.muk.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمان

  http://www.kmu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  http://www.kums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  http://www.golestangums.ir

  دانشگاه علوم پزشکی گیلان

  http://www.gums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی لرستان

  http://www.lums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

  http://www.mmsu.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

  http://www.mums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

  http://www.hums.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  http://www.umsha.ac.ir

  دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  http://www.yums.ac.ir

  دانشکده پزشکی، موسسه سرطان دانشگاه تهران

  http://www.cancer-institute.ac.ir

  واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

  دانشگاه آزاد واحد آبادان - خرمشهر

  http://www.iauabadan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آباده

  http://www.iauabadeh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

  http://www.iauazadshahr.ir/

  دانشگاه آزاد واحد آستارا

  http://www.iau-astara.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آشتیان

  http://www.iau-ashtian.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد آمل

  http://www.iauamol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

  http://www.abarkouhiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

  http://www.iau-abhar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اداره کل تربیت بدنی

  http://www.iausport.org

  دانشگاه آزاد واحد اراک

  http://www.iau-arak.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

  http://www.iaua.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد استهبان

  http://www.iauestahban.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

  http://www.iiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد اقلید

  http://www.iaueghlid.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد انار

  http://www.iauanar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد اهر

  http://www.iau-ahar.ac.ir/

  اهواز – علوم و تحقیقات

  http://www.iau-asrc.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایرانشهر

  http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ایلام

  http://www.ilam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بابل

  http://www.baboliau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بافت

  http://www.iau-baft.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بجنورد

  http://www.bojnourdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بردسیر

  http://www.bardsiriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بم

  http://www.bam-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بناب

  http://www.bonabiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر انزلی

  http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

  http://www.iauba.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

  http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بوشهر

  http://www.iaubushehr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد بهبهان

  http://www.behbahaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد بیرجند

  http://www.iau-birjand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

  http://www.iaupmogan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران

  http://www.iautmu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد پیشوا

  http://www.iauvaramin.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تاکستان

  http://www.tiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تبریز

  http://www.iaut.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تربت جام

  http://www.iautj.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تربت حیدریه

  http://www.torbat-h-iau.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفت

  http://www.taftuniv.com/

  دانشگاه آزاد واحد تفرش

  http://www.iautb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

  http://www.azad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

  http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

  دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد جهرم

  http://www.iaujahrom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد جیرفت

  http://www.azadjiroft.com/

  دانشگاه آزاد واحد خاش

  http://www.iau.khash.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خدابنده

  http://www.khiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد خمین

  http://www.iaukhomein.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

  http://www.cohandej-un.net

  دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

  http://www.khuisf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد خوی

  http://www.iaukhoy.org

  دانشگاه آزاد واحد داراب

  http://www.iaudarab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دامغان

  http://www.damghaniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد اسلامی

  http://www.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد دزفول

  http://www.iaud.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

  http://www.iaudolatabad.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد دهدشت

  http://www.iaudehdasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رشت

  http://www.iaurasht.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

  http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://roudehen.persianblog.com/

  دانشگاه آزاد واحد رودهن

  http://www.iauro.org

  دانشگاه آزاد واحد زابل

  http://www.iauzabol.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد زاهدان

  http://www.iauzah.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زرند

  http://www.iau-zarand.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد زنجان

  http://www.azu.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد ساری

  http://iausari.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ساوه

  http://www.iau-saveh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سبزوار

  http://www.iaus.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سپیدان

  http://www.iausepidan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سمنان

  http://www.semnaniau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سنندج

  http://www.iausanandaj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

  http://www.iausk.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد سیرجان

  http://www.iausirjan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شاهرود

  http://www.iau-shahrood.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شبستر

  http://www.iaushab.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شمال

  http://www.iaunt.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شوشتر

  http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

  http://www.iaumajlesi.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

  http://www.iaush.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شهرری

  http://www.iausr.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیراز

  http://www.iaushiraz.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد شیروان

  http://www.iau-shirvan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

  http://sr.iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

  http://www.aliabadiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فارس

  http://www.fsriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فراهان

  http://www.iau-farahan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فردوس

  http://www.ferdowsiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فسا

  http://www.iaufasa.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

  http://www.falavarjan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد فیروز کوه

  http://www.iaufb.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

  http://www.iauf.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

  http://www.ghaemshahriau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قاینات

  http://www.qaen-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قزوین

  http://www.gazviniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قم

  http://www.azad-qom.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد قوچان

  http://www.iauq.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iauk.net

  دانشگاه آزاد واحد کاشمر

  http://www.iau-kashmar.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرج

  http://www.kiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

  http://www.iauksh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کازرون

  http://www.iaukazeroon.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد کرمان

  http://www.iauk.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گچساران

  http://www.iaug.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرگان

  http://www.gorganiau.ir

  دانشگاه آزاد واحد گرمسار

  http://www.iau-garmsar.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد گلپایگان

  http://www.giau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لارستان

  http://www.iaularestan.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد لامرد

  http://www.iaulamerd.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد لاهیجان

  http://www.iau-lahijan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماکو

  http://www.maku-iau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

  http://www.mahshahriau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه

  http://www.mau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مبارکه اصفهان

  http://www.mouniv.org

  دانشگاه آزاد واحد مراغه

  http://www.iau-maragheh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز

  http://www.iauctb.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

  http://www.iau-boukan.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرند

  http://www.marandiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مرودشت

  http://www.miau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mshdiau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد مشهد

  http://www.mashdiau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد منطقه یک

  http://www.iauro.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد مهاباد

  http://www.iau-mahabad.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میاندوآب

  http://www.iaum.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد میانه

  http://www.m-iau.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

  http://www.maybod.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نائین

  http://www.naeiniau.ac.ir

  دانشگاه آزاد نتایج دانشگاه آزاد

  http://www.ana.ir

  http://www.azmoon.org

  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

  http://www.iaun.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نراق

  http://www.iau-narag h.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد نطنز

  http://www.natanziau.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نور

  http://www.iaunur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نی ‌ریز

  http://www.iauneyriz.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد نیشابور

  http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد ورامین

  http://www.iauvaramin.ac.ir/

  دانشگاه آزاد واحد همدان

  http://www.iauh.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یاسوج

  http://www.iauyasooj.ac.ir

  دانشگاه آزاد واحد یزد

  http://www.iauyazd.ac.ir/

 

 

  راهنمای دانشگاه‌های جهان http://www.braintrack.com

  دانشگاه ‌ های سایر کشوره

 

  دانشگاه آریزونا آمریکا

 http://www.asu.edu

  دانشگاه استانفورد آمریکا

  http://www.stanford.edu

  دانشگاه اسیوط مصر

  http://www.aun.eun.eg

  دانشگاه آکسفورد

  http://www.ox.ac.uk

  دانشگاه انسرب فرانسه

  http://www.enserb.u-bordeaux.fr

  دانشگاه انگرز فرانسه

  http://www.univ-angers.fr

  دانشگاه اورلینز فرانسه

  http://www.univ-orleans.fr

  دانشگاه برلین آلمان

  h ttp://www.fu-berlin.de

  دانشگاه بین المللی اسلا می مالز ی

  http://www.iiu.edu.my

دانشگاه تولوز فرانسه http://www.univ-tlse1.fr/

  دانشگاه صنعتی جنوب چین

  http://www.scut.edu.cn

  دانشگاه فر ی ‏ برگ آلمان

  http://www.uni-freiburg.de

  دانشگاه فلوریدا آمریکا

  http://www.ufl.edu

  دانشگاه کاتانیا ایتالیا

 http://www.unict.it

  دانشگاه کو اینز کانادا

  http://www.queensu.ca

  دانشگاه کویت

  http://www.kuniv-edu.kw

  دانشگاه کیل آلمان

  http://www.uni-kiel.de

  دانشگاه گنوا ایتالیا

  http://www.unige.it

  دانشگاه لوییس : ایتالیا

  http://www.luiss.it

  دانشگاه لیون فرانسه

  http://www.ec-lyon.fr

  دانشگاه ماساچوست آمریکا

  http://web.mit.edu

  دانشگاه مسینا ایتالیا

  http://www.unime.it

  دانشگاه مک گیل کانادا

  http://www.mcgill.ca

  دانشگاه می ‏ چیگان آمریکا

  http://www.umich.edu

  دانشگاه هاروارد آمریکا

  http://www.harvard.edu

  دانشگاه هیدلبرگ آلمان

  http://www.uni-heidelberg.de

  دانشگاه واشنگتن آمریکا

  http://www.wsu.edu

  دانشگاه ویکتوریا نیوزلند

  http://www.vuw.ac.nz

  http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ-full.html فهرست 3000 دانشگاه و موسسه آموز شی و اینترنتی

  فهرست دانشگاهها ی 88 کشور جهان و اینترنتی http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/geog.html


دفعات مشاهده: 6308 بار   |   دفعات چاپ: 2917 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 202 بار   |   0 نظر