برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

:: هسته پژوهش : هسته ها ::

هسته های پژوهشی

دفعات مشاهده: 8190 بار   |   دفعات چاپ: 530 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 67 بار   |   0 نظر
::
:: هسته پژوهش : هسته پژوهشی ::

  

AWT IMAGE

 هسته های پژوهش با اهدافی مانند ایجاد مرجعی به منظور سازماندهی و هماهنگی فعالیتهای علمی – تحقیقاتی واحدهای ارائه دهنده خدمات، تقویت و ایجاد بنیه تحقیقاتی در پرسنل علاقمند واحدهای مربوط به منظور تحقق پژوهشهای کاربردی در زمینه سلامت مردم، امکان تجمع نیروهای علاقمند پژوهشگر و هماهنگ نمودن آنان در هسته ها به منظور ایجاد توانایی برتر در اجرای طرحهای تحقیقاتی، سوق دادن تحقیقات به امر کاربردی بودن آنان، نهادینه کردن پژوهش در امر خدمات از طریق مشارکت مراکز بهداشتی درمانی و برقراری ارتباط سیستماتیک پژوهش در نظام خدمات بهداشتی درمانی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

 

شرح وظایف واحد سازمانی یا افراد   

فرایند بررسی اولیه طرحهای تحقیقاتی
فرایند کارشناسی، داوری و تصویب طرحهای تحقیقاتی
فرایند عقد قرارداد با مجریان طرحهای تحقیقاتی
فرایند کارشناسی امور مالی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی گلستان
فرایند پیگیری گزارش پیشرفت /نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی گلستان
فرایند کارشناسی گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه
هماهنگی جهت برگزاری کارگاهها
هماهنگی جهت بازدید از هسته ها

اعضای شورای هسته پژوهشی دانشگاه در سال 91

 دکتر محمدحسین تازیکی

 معاون تحقیقات و فناوری

 دکتر محسن سعیدی

 مدیر تحقیقات و فناوری

 مهندس سید محسن منصوری

 عضو هسته

 دکتر سمیرا عشقی نیا

 عضو هسته

 مهیا اخلی

 عضو هسته

 محمد آریایی

 عضو هسته

 شیما کاظمی ملک محمودی

 عضو هسته

سید کمال میرکریمی

دبیر هسته

 مقررات و مستندات 

فرم پیش نویس طرحهای تحقیقاتی
دستور العمل نگارش گزارش نهایی
فرم عقد قرارداد طرح های تحقیقاتی
فرم نظارت طرح های تحقیقاتی
فلوچارت کارشناسی طرح ها

 شرح وظایف سازمانی

ارائه بانک اطلاعاتی طرح های تحقیقاتی
ارائه نتایجی از گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی

دفعات مشاهده: 8481 بار   |   دفعات چاپ: 638 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 76 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش هسته پژوهش اینجا را کلیک کنید.
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان-معاونت تحقیقات و فناوری