پیام خود را بنویسید

گروه آموزشی هوشبری

برنامه هفتگی اساتید در نیمسالاول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

  • برنامه هفتگیبرنامه هفتگی اساتید در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰
 


برنامه هفتگی اساتید در نیمسال اول تحصیلی  ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 
برنامه هفتگی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹
 
 

برنامه هفتگی نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹

برنامه هفتگی نیمسال دوم ۹۹-۹۸
 
برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۹-۹۸
 

برنامه هفتگی نیمسال ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی آقای سید یعقوب جعفری- نیمسال دوم ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی خانم فوزیه بخشا- نیمسال دوم ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی خانم زهرا حیدری- نیمسال دوم ۹۸-۹۷


برنامه هفتگی نیمسال اول ۹۸-۹۷

برنامه هفتگی آقای سید یعقوب جعفری-نیمسال اول ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی خانم زهرا حیدری-نیمسال اول ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی خانم زهرا یوسفی-نیمسال اول ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی خانم فوزیه بخشا-نیمسال اول ۹۸-۹۷
برنامه هفتگی دکتر کاظم کاظم نژاد-نیمسال اول ۹۸-۹۷


دفعات مشاهده: 5019 بار   |   دفعات چاپ: 598 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine