فرم رسیدگی به شکایات بیماران


کد رهگیرى این فرم: P535-F595-U0-N409324          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی بیمار
نام و نام خانوادگی فرد شاکی
شماره تماس فرد شاکی
نوع شکایت
  اداری
  مالی
 بالینی
 خدمات
 قصور
 سایر
1) بسته پرداخت حداکثر 10% فرانشیز برای کلیه خدمات بستری و ملزومات و لوازم مصرفی موردنیاز بیماران در بیمارستان های دانشگاهی کشور:
  پرداخت وجه خارج از صندوق بیمارستان(نامتعارف)
 درصورت پرداخت وجه نامتعارف توسط شاکی، لازم است تا نام فرد/ پزشک و نوع تخصص ثبت شود.
 پرداخت وجه بیشتر از 10% کل صورت حساب بیمارستان
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
2) بسته ارتقاء کیفیت خدمات بیماستان های دانشگاهی با پرداخت تعرفه واقعی هتلینگ:
نامناسب بودن وضعیت بهداشت بیمارستان
کمبود امکانات رفاهی
نامناسب بودن فضاها
نارضایتی از وضعیت تغذیه
3) بسته رایگان نمودن زایمان طبیعی:
 پرداخت وجه با وجود زایمان طبیعی
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
4) بسته حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند:
5) بسته حضور پزشک متخصص مقیم شب در بیمارستان های دانشگاهی 64 تخت و بالاتر:
  عدم حضور متخصص
 تاخیر در حضور پزشک متخصص
  نارضایتی از نحوه برخورد پزشکان
6) بسته ویزیت استاندارد:
 عدم رعایت استاندارد زمان ویزیت
 عدم حفظ حریم خصوصی
درصورت داشتن هرگونه شکایت (غیر از شکایات فوق) به طور کامل توضیح دهید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی