ثبت مشخصات بیمارستان های استان


کد رهگیرى این فرم: P373-F457-U0-N349965          
[ چاپ فرم ]
:: .......

نام شهرستان
نام بیمارستان
آدرس دقیق
کدپستی
تعداد تخت ثابت
درجه ارزشیابی
طول جغرافیایی
عرض جغرافیایی
نام سیستم PACS
ارتباط با شمس
نوع ارتباط مخابراتی
آیا بیمارستان HIS دارد؟
نام HIS :
:: اطلاعات تماس

نام رئیس بیمارستان
تلفن مستقیم رئیس بیمارستان
تلفن همراه رئیس بیمارستان
نام مدیر بیمارستان
تلفن مستقیم مدیر بیمارستان
تلفن همراه مدیر بیمارستان
نام مسئول IT و یا HIS
تلفن مستقیم مسئول IT و یا HIS
نام مسئول مالی یا درآمد
تلفن مستقیم مسئول مالی یا درآمد
تلفن همراه مسئول مالی یا درآمد
مرکز تلفن بیمارستان

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت آمار و فنّاوری اطلاعات می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

© 2021 All Rights Reserved | Statistics and Information Technology Management

Designed & Developed by : Yektaweb