فرم پروژه های کارشناسان فناوری اطلاعات
[ برگشت به فرم ]
همکار گرامی

در جهت تجلیل از تلاشهای کارشناسان فناوری اطلاعات شاغل در مراکز بهداشتی،درمانی و آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1402 خواهشمند است چنانچه طرح و یا پروژه جدیدی ارائه نمودید که در سال جاری به مرحله اجرا در آمده است مطابق فرم زیر  مشخصات آنرا تکمیل و ارسال فرمائید.
- .......
1 عنوان طرح / پروژه / ایده کاربردی
2 محل اجرای طرح
3 معرفی اجمالی طرح
4 توضیحات تکمیلی طرح
5 نام صاحب/مجری طرح
6 همکاران طرح(در صورت وجود)
7 مدت زمان اجرای طرح
8 نتایج اجرای طرح
9 محل خدمت
10 تلفن تماس
11 بارگزاری مستندات طرح
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.