مشخصات کارکنان شرکتی نیروهای فناوری اطلاعات دانشگاه
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- اطلاعات فردی
1 نام
2 نام خانوادگی
3 نام پدر
4 تاریخ تولد

تاریخ شمسى:

5 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
متاهل
6 تعداد فرزندان
7 وضعیت نظام وظیفه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
دارای کارت معافیت دائم
دارای کارت پایان خدمت
دارای معافیت تحصیلی
8 تلفن همراه
- اطلاعات تحصیلی
9 آخرین مدرک تحصیلی
10 گرایش
11 سال اخذ
12 محل اخذ مدرک
13 تخصص های فردی در حوزه IT
- اطلاعات پرسنلی
14 واحد محل خدمت
15 تاریخ شروع به خدمت

تاریخ شمسى:

16 سابقه کامل بیمه تامین اجتماعی
- .......
17 پیوست
تصویر - کارت ملی- صفحه اول و دوم شناسنامه - آخرین مدرک تحصیلی- کارت پایان/معافیت خدمت سربازی- فایل سابقه کامل تامین اجتماعی از سایت- گواهینامه تخصصی حوزه IT
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.