پیام خود را بنویسید

درخواست ایمیل آکادمیک


کد رهگیرى این فرم: P195-F239-U0-N449028          
[ چاپ فرم ]

لازم ذکر است عنوان ایمیل دانشگاهی ایجاد شده از طریق ایمیل yahoo یا Gmail  به شما ارسال می گردد. لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید.


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
1 نام و نام خانوادگی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
2 شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
3 شماره دانشجویی

برای کارکنان اجیاری نمی باشد.

پاسخ را در کادر وارد کنید:
4 رشته تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
5 مقطع تحصیلی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
6 دانشکده
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 عنوان پست
پاسخ را در کادر وارد کنید:
8 شماره همراه
پاسخ را در کادر وارد کنید:
9 شماره تلفن محل کار
پاسخ را در کادر وارد کنید:
10 پست الکترونیک پیشنهادی
پاسخ را در کادر وارد کنید:
11 تاریخ تکمیل فرم

تاریخ شمسى:

12 عنوان پست الکترونیک

عنوان ایمیل yahoo یا Gmail برای ارسال عنوان ایمیل دانشگاهی شما . 

پاسخ را در کادر وارد کنید: