درخواست ایمیل آکادمیک
[ برگشت به فرم ]

لازم ذکر است عنوان ایمیل دانشگاهی ایجاد شده از طریق ایمیل yahoo یا Gmail  به شما ارسال می گردد. لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید.


موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- .......

لازم به ذکر است عنوان ایمیل دانشگاهی شما از طریق ایمیل yahoo  یا جی میل برای شما ارسال می گردد . لطفا فیلد مورد نظر را تکمیل نمایید.

1 نام و نام خانوادگی
2 شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
اعضای هیات علمی
کارمند
دانشجو
3 شماره دانشجویی

برای کارکنان اجیاری نمی باشد.

4 رشته تحصیلی
5 مقطع تحصیلی
6 دانشکده
7 عنوان پست
8 شماره همراه
9 شماره تلفن محل کار
10 پست الکترونیک پیشنهادی
11 تاریخ تکمیل فرم

تاریخ شمسى:

12 عنوان پست الکترونیک

عنوان ایمیل yahoo یا Gmail برای ارسال عنوان ایمیل دانشگاهی شما .