رضایتمندی بیماران
[ برگشت به فرم ]
پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران بستری

*ارباب رجوع گرامی
 با سلام و احترام
      پرسشنامه‌اي كه اكنون در اختيار داريد به منظور گرد‌آوري اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی تهیه شده است.کلیه اطلاعات حاصل از تکمیل صادقانه شما کاملا محرمانه تلقي خواهد شد. پيشاپيش از همكاري صميمانه شما سپاسگذاریم.
 
- مشخصات فردی
1 بخش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
2 سن:
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
کمتر از 25
بین 25 تا 40
بین 40 تا 50
بالای 50
3 جنسیت :
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مذکر
مونث
4 وضعیت تاهل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
مجرد
مذکر
5 وضعیت بیمه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
غیر بیمه
بیمه
6 درصورت داشتن بیمه، نام بیمه را ذکر کنید
7 وضعیت تحصیلی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بی سواد
ابتدایی
زیردیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس
دکترای تخصصی
8 محل سکونت
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
شهر
روستا
9 شغل
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آزاد
کارمند
بازنشسته
سایر
10 چگونگی بستری شدن
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
از طریق درمانگاه بیمارستان
از طریق اورژانس بیمارستان
از طریق مطب پزشکان
سایر موارد
11 آیا بستری شما در نوبت اعلام شده انجام شده است؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
12 در صورت جواب منفی، روزهای تاخیر در بستری ذکر گردد:
13 اگر قبلا به این بیمارستان مراجعه کرده اید، کیفیت خدمات بیمارستان را نسبت به قبل چگونه ارزیابی می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بهتر شده است
به همان صورت قبل باقی مانده است
بدتر شده است
14 آیا در صورت بیماری مجدد به این بیمارستان مراجعه می کنید یا این بیمارستان را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می کنید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
هرگز
شاید
بلی
15 آیا میدانید در صورتیکه شکایتی داشته باشیدبه کدام واحد در بیمارستان مراجعه نمایید؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
بلی
خیر
- رضایتمندی بیمار از خدمات پرستاری
16 پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
17 در هر شیفت پرستار مراقب من، خود را معرفی می کرد.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
18 پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش، دستبند شناسایی، زنگ احضار و ... را انجام دادند
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
19 پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
20 پرستاران بخش در موارد مورد نیاز به موقع بر بالینم حضور می یافتند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
21 پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
22 پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... من بوده اند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
23 پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات و توضیحات لازم را به من می دادند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
24 برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم، اقدامات لازم را انجام می دادند.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
25 رضایت کلی شما از مراقبت های پرستاری چه میزان است
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
- رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان
26 رضایت شما از نحوه برخورد نگهبانی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
27 رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی منشی بخش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
28 رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور پذیرش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
29 رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد پذیرش
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
30 رضایت شما از نحوه برخورد پزشکان و ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
31 رضایت شما از غذای سرو شده(طعم، مزه، گرم بودن، مقدار و تمیزی...)
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
32 رضایت شما از نحوه برخورد مسئول توزیع غذا
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
33 رضایت شما از حضور به موقع و برخورد مناسب کارشناسان بیمه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
34 رضایت شما از وضعیت بهداشتی و نظافتی
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
35 رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل خدمات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
36 رضایت شما از تعویض به موقع ملحفه، پتو، لباس
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
37 رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
38 رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد ترخیص
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
39 رضایت کلی از بیمارستان
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
- انتقاد یا پیشنهاد
40 مهمترین عواملی که بیشترین نارضایتی شما را از خدماتبیمارستان فراهم کرده است، بنویسید.