رضایت مندی بیماران


کد رهگیرى این فرم: P883-F912-U0-N596072          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی

بخش:
سن:
جنسیت :
وضعیت تاهل:
وضعیت بیمه :
نام بیمه :
محل سکونت :
شغل:
چگونگی بستری شدن:
آیا بستری شدن شما در نوبت اعلام شده انجام شده است ؟
اگر قبلا به بیمارستان مراجعه کرده اید ، کیفیت خدمات بیمارستان را نسبت به قبل چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا در صورت بیماری مجدد به این بیمارستان مراجعه می کنید یا این بیمارستان را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می کنید؟
آیا میدانید در صورتیکه شکایتی داشته باشیدبه کدام واحد در بیمارستان مراجعه نمایید؟
:: رضایت مندی بیمار از خدمات پرستاری

نحوه اطلاع رسانی پرستار ( معرفی خود ، معرفی امکانات و فضاها مثل سرویس بهداشتی ، حمام و ... )
طرز برخورد و صبر پرستاران در پاسخگویی به سوالات و نیازهای شما
ارائه آموزش ها در طول بستری توسط کادر پرستاری (رژیم غذایی ، میزان فعالیت ، استفاده از دارو و ...)
ارائه آموزش ها در زمان ترخیص توسط کادر پرستاری ( رژیم غذایی، میزان فعالیت ، استفاده از دارو و ...)
توجه پرستاران به حفظ آرامش
دسترسی به پرستاری در صورت نیاز و انجام به موقع مراقبت ها
حفظ حریم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاری
ارائه آموزش های لازم در خصوص میزان تعرفه ها و پوشش بیمه در مرکز درمانی مقصد (در صورتی که بیمار شما به مرکز درمانی دیگری اعزام گردد )
پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... من بوده اند.
:: رضایت مندی بیمار از خدمات بیمارستان

رضایت شما از نحوه برخورد نگهبانی
رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی منشی بخش
رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور پذیرش
رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد پذیرش
رضایت شما از نحوه برخورد پزشکان و ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص
رضایت شما از غذای سرو شده(طعم، مزه، گرم بودن، مقدار و تمیزی...)
رضایت شما از نحوه برخورد مسئول توزیع غذا
رضایت شما از حضور به موقع و برخورد مناسب کارشناسان بیمه
رضایت شما از وضعیت بهداشتی و نظافتی
رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل خدمات
رضایت شما از تعویض به موقع ملحفه، پتو، لباس
رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور ترخیص
رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد ترخیص
رضایت کلی از بیمارستان
:: امکانات رفاهی

وجود آرامش در بخش ( وضعیت سروصدا ، نور و ... )
وضعیت تهویه و سرمایش و گرمایش اتاق ها
وضعیت بهداشتی و نظافتی
مناسب بودن ساعات ملاقات
انجام مددکاری و حمایت از گروه های آسیب پذیر
امکانات برای همراهان (غذا ، صندلی و ... )
امکانات ارتباطی موجود ( تلفن و ...)
امکانات رفاهی بیمار در قالب کیف بهداشتی (حاوی لباس ، مسواک ، لیوان و ...)
وجود مکان مناسب برای انجام فرایض دینی (نمازخانه و امکانات مانند مهر ، خاک تیمم و ... )
نحوه ارائه خدمات آمبولانس ( در صورت استفاده )
علایم راهنما برای مراجعه به واحدهای مختلف
برخورد پرسنل خدمات با شما
تعویض به موقع ملحفه ، پتو ، لباس
:: کادر پزشکی

طرز برخورد پزشکان
ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما
نحوه پاسخ گویی پزشکان به سوالات شما
در دسترس بودن پزشکان در صورت نیاز
حفظ حریم خصوصی شما هنگام معاینه پزشکی
CAPTCHA