پیام خود را بنویسید
img_yw_news

پژوهشگر برتر

قابل توجه دانشجویان گرامی:  معاونت تحقیقات آمادگی خود را جهت دریافت مستندات پژوهشگر نمونه اعلام می نماید : معاونت تحقیقات دانشجویی دانشگاه ...

ادامه...
img_yw_news

پژوهشگر برتر

   قابل توجه دانشجویان گرامی:  معاونت تحقیقات آمادگی خود را جهت دریافت مستندات پژوهشگر نمونه اعلام می نماید : معاونت تحقیقات دانشجویی ...

ادامه...
img_yw_news

پژوهشگر نمونه

 قابل توجه دانشجویان گرامی:  معاونت تحقیقات آمادگی خود را جهت دریافت مستندات پژوهشگر نمونه اعلام می نماید : معاونت تحقیقات دانشجویی دانشگاه ...

ادامه...
img_yw_news

کارگاه انواع مطالعات مورخ ۸ آذرماه ۱۳۹۶

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور - شهریور ۹۷ سایت همایش برگزارکننده: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان ...

ادامه...