AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

آخرین اخبار وبدا


*پزشک گلستانی کلیه ای به وزن ۲ ونیم کیلو را از بدن بیمار خارج کرد
در یک عمل جراحی در مرکز آموزشی درمانی ۵آذر گرگان دکتر علی آبیان جراح کلیه و مجاری ادراربه همراه تیم جراحی، کلیه بیش از ۲ونیم کیلویی را از بدن مرد ۶۳ ساله خارج کرد.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات می باشد.