پیام خود را بنویسید

رضایتمندی بیماران


کد رهگیرى این فرم: P735-F773-U0-N608705          
[ چاپ فرم ]
پرسشنامه ارزیابی رضایتمندی بیماران بستری

*ارباب رجوع گرامی
 با سلام و احترام
      پرسشنامه‌اي كه اكنون در اختيار داريد به منظور گرد‌آوري اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی تهیه شده است.کلیه اطلاعات حاصل از تکمیل صادقانه شما کاملا محرمانه تلقي خواهد شد. پيشاپيش از همكاري صميمانه شما سپاسگذاریم.
 
:: مشخصات فردی

بخش
سن:
جنسیت :
وضعیت تاهل
وضعیت بیمه
درصورت داشتن بیمه، نام بیمه را ذکر کنید
وضعیت تحصیلی
محل سکونت
شغل
چگونگی بستری شدن
آیا بستری شما در نوبت اعلام شده انجام شده است؟
در صورت جواب منفی، روزهای تاخیر در بستری ذکر گردد:
اگر قبلا به این بیمارستان مراجعه کرده اید، کیفیت خدمات بیمارستان را نسبت به قبل چگونه ارزیابی می کنید؟
آیا در صورت بیماری مجدد به این بیمارستان مراجعه می کنید یا این بیمارستان را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی به دوستان و آشنایان خود پیشنهاد می کنید؟
آیا میدانید در صورتیکه شکایتی داشته باشیدبه کدام واحد در بیمارستان مراجعه نمایید؟
:: رضایتمندی بیمار از خدمات پرستاری

پرستاران رفتار محترمانه با من داشته اند.
در هر شیفت پرستار مراقب من، خود را معرفی می کرد.
پرستاران در ابتدای بستری راهنمایی لازم در خصوص معرفی بخش، دستبند شناسایی، زنگ احضار و ... را انجام دادند
پرستاران در طول بستری در خصوص بیماری و داروهای مورد استفاده آموزش های لازم را به من دادند.
پرستاران بخش در موارد مورد نیاز به موقع بر بالینم حضور می یافتند.
پرستاران حریم خصوصی من را در زمان انجام خدمات بالینی رعایت می کردند.
پرستاران پیگیر اقدامات تشخیصی مانند: سونوگرافی، آزمایشات، عکس، سی تی اسکن و ... من بوده اند.
پرستاران قبل از انجام هر اقدام و کارهای مراقبتی، اطلاعات و توضیحات لازم را به من می دادند.
برای برطرف نمودن درد ناشی از بیماریم، اقدامات لازم را انجام می دادند.
رضایت کلی شما از مراقبت های پرستاری چه میزان است
:: رضایتمندی بیمار از خدمات بیمارستان

رضایت شما از نحوه برخورد نگهبانی
رضایت شما از نحوه برخورد و پاسخگویی منشی بخش
رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور پذیرش
رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد پذیرش
رضایت شما از نحوه برخورد پزشکان و ارائه آموزش های لازم در طول درمان و ترخیص
رضایت شما از غذای سرو شده(طعم، مزه، گرم بودن، مقدار و تمیزی...)
رضایت شما از نحوه برخورد مسئول توزیع غذا
رضایت شما از حضور به موقع و برخورد مناسب کارشناسان بیمه
رضایت شما از وضعیت بهداشتی و نظافتی
رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل خدمات
رضایت شما از تعویض به موقع ملحفه، پتو، لباس
رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت انجام امور ترخیص
رضایت شما از پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد ترخیص
رضایت کلی از بیمارستان
:: انتقاد یا پیشنهاد

مهمترین عواملی که بیشترین نارضایتی شما را از خدماتبیمارستان فراهم کرده است، بنویسید.
CAPTCHA