پیام خود را بنویسید

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)


کد رهگیرى این فرم: P684-F734-U0-N618137          
[ چاپ فرم ]
::

بیمارستان برکت فاطمه الزهرا (س) مینودشت

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)

هدف : سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دوهی رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار؛ یادگیری سازمانی، کار تیمی دروان واحدها، بازبودن مجاری ارتباطی، ارتباط و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها خطا،مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت از ایمنی بیمار، کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات)

 

جنسیت :
زن
مرد
سن :
کمتر از 25
بین 25 تا 40
بین 40 تا 50
بالای 50
تحصبلات
دکترا و بالاتر
کارشناسی ارشد
کارشناسی
کاردانی
دیپلم
سابقه کاری :
زیر 10 سال
بین 10 تا 20 سال
بالای 20 سال
سابقه کاری در واحد فعلی :
زیر یکسال
بین 1 تا 10 سال
بین 10 تا 20 سال
بالای 20 سال
نوع استخدام
پست سازمانی
پزشک
پرستار
تکنسین اتاق عمل
بیهوشی
بهیار
آزمایشگاه
رادیولوژی
داروخانه
مدارک پزشکی
منشی بخش
خدمات
نوع شیفت
صبح
شیفت در گردش
1.هنگامی که اشتباهی رخ میدهد پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح میشود
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
2.در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
3.سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا به خوبی عمل میکنند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
4.سوپروایزر/مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده میکند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
5.سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه میکند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
6.مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ میدهد چشم پوشی میکند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
7.کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
8.در اینجا بروز اشتباهات منجر به ایجاد تغییرات مثبت میشود
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
9.کارکنان در این واحد از یکدیگر حمایت می کنند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
10.زمانی که نیاز به انجام دادن کار زیاد در مدت کوتاهی هستیم همگی به عنوان یک تیم دور هم جمع می شویم تا به کمک هم آن را انجام دهیم
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
11.در این واحد کارکنان با احترام با یکدیگر برخورد می کنند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
12.زمانیکه یک قسمت در این واحد با کار زیادی روبرو می شود سایر قسمت های واحد به کمکشان می شتابند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
13.کارکنان در صورت مشاهده عملی که ممکن است برای بیمار ایجاد مشکل کند آزادانه و با صراحت لب به سخن می گشایند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
14.کارکنان زمانیکه احساس می کند اقدامی می تواند ایمنی بیمار را به مخاطره بیاندازد از تذکر دادن و جویا شدن دلیل انجام آن هراس دارند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
15.کارکنان می توانند آزادانه اقدامات و تصمیمات مسیولین بیمارستان را مورد پرسش قرار دهند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
16.به ما درباره تغییراتی که بر اساس گزارش های حوادث ناخواسته صورت می پذیرد باز خورد داده می شود
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
17.ما از خطاهایی که در این واحد اتفاق می افتد مطلعیم
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
18.در این واحد ما در رابطه با راه های مقابله با وقوع مجدد خطا به بحث می نشینیم
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
19.کارکنان احساس می کنند اشتباهاتشان باعث می شود که در مورد آن ها طرز فکر تغییر کرده و به گونه ای دیگر به آنها نگریسته شود
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
20.کارکنان نگران این هستند که اشتباهاتشان در پرونده شغلی آنها ثبت شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
21.وقتی حادثه ای گزارش می شود احساس می شود که بیشتر درباره شخص نوشته می شود تا خود مسیله
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
22.تعداد کارکنان برای انجام کار کافی می باشد
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
23.کارکنان در این واحد ساعت های طولانی کا می کنند (بیش از زمان ایده آل کار پرسنل برای مراقبت از بیمار)
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
24.ما در وضعیت بحرانی کار می کنیم یعنی سعی می کنیم حجم زیادی از کار را با سرعت بسیار زیاد انجام دهیم
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
26.مدیریت بیمارستان جو کاری را بوجود آورده که ایمنی بیمار را ارتقا می بخشد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
27.اطلاعات مهم درمورد مراقبت از بیمار اغلب به هنگام تغییر شیفت نادیده گرفته می شود(تحویل شیفت به درستی انجام نمی شود)
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
28.اقدامات مدیریت بیمارستان نشان می دهد مسیله ایمنی در بیمارستان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و جزء اولویت هاست
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
29.به نظر می رسد که مدیریت بیمارستان فقط پس از رخ دادن یک حادثه ناخواسته به مسیله ایمنی بیمار علاقمند شده و توجه نشان می دهد
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
30.واحدهای بیمارستانی با یکدیگر به خوبی هماهنگ نیستند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
31.کار کردن با کارکنان سایر بخش های بیمارستان برایمان ناخوشایند است
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
32.همکاری خوبی بین واحدهایی که نیاز به کار با یکدیگر دارند وجود دارد
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
33.واحدهای بیمارستانی به منظور فراهم کردن بهترین مراقبت برای بیمار به خوبی با یکدیگر کار می کنند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
34.در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیز ها از قلم بیفتد
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
35.اغلب در مبادله اطلاعات ما بین بخش های بیمارستانی مشکل بوجود می آید
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
36.تغییر شیفت کارکنان در این بیمارستان برای بیماران ایجاد مشکل می کند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
37.هنگامی که اشتباهی رخ می دهد اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
38.هنگامی که اشتباه رخ می دهد که میتواند منجر به آسیب زدن بیمار شود ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
39.تنها شانس و اقبال باعث می شود که اشتباهات جدی تر در اینجا اتفاق نیفتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
40.ایمنی بیمار هیچگاه برای کارهای بیشتر فدا نمی شود.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
41.زمانیکه فشار کار زیاد می شود ، سوپروایزر . مدیر این واحد هنگامیکه مشاهده می کند کاری بر طبق رویه های ایمنی بیمار انجام گرفته از کارکنان تشکر کرده و از آنان تمجید میکند.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
42. پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم اثر بخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
43.ما از کارکنان موقت بیش از حد استاندارد (ایده آل برای مراقبت از بیمار) استفاده می کنیم.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
44. در هنگام جابجایی بیماران از واحدی به واحد دیگر ممکن است بعضی چیزها از قلم بیفتد.
کاملا مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
کاملا موافقم
::

بیمارستان برکت فاطمه الزهرا (س) مینودشت

پرسشنامه سنجش فرهنگ ایمنی بیمار (HSOPSC)

هدف : سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار از ابعاد مختلف (تناوب گزارش دوهی رخدادها، درک کلی از ایمنی بیمار، انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار؛ یادگیری سازمانی، کار تیمی دروان واحدها، بازبودن مجاری ارتباطی، ارتباط و ارائه ی بازخورد درمورد خطاها، پاسخ غیرتنبیهی در قبال رویدادها خطا،مسائل مربوط به کارکنان ، حمایت از ایمنی بیمار، کار تیمی ما بین واحدهای سازمانی ، تبادل و انتقال اطلاعات)

 

CAPTCHA

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان فاطمه زهرا مینودشت می باشد.
 

مسئول سایت : واحد فناوری اطلاعات بیمارستان -مهندس ابوذر نوروزی

© 2015 All Rights Reserved | fateme-hosp