فرم بررسی نظر ذینفعان در مورد دانش آموختگان


کد رهگیرى این فرم: P659-F711-U0-N365240          
[ چاپ فرم ]

لطفا به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید. نحوه وارد کردن نمره به صورت زیر است : غیر قابل قبول = 0 **** ضعیف = 1 **** خوب = 2 **** بسیار خوب = 3 **** عالی = 4
نام و نام خانوادگی
آیا از سطح دانش فارغ اتحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
آیا از سطح فنی و عملی فارغ التحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
آیا از توانایی های پژوهشی فارغ التحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
آیا از توانایی های فناورانه فارغ اتحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
آیا از توانایی های ارتباطی و کلامی و اخلاقی فارغ التحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
آیا از توانایی های اخلاقی فارغ التحصیل گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایت دارید؟
0
1
2
3
4
بطور کلی دیدگاه خود را در مورد فارغ التحصیل بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی گلستان بیان بفرمایید ؟

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi