فرم نظرسنجی


کد رهگیرى این فرم: P654-F706-U0-N365230          
[ چاپ فرم ]
نام و نام خانوادگی
سال ورودی
سال فارغ التحصیلی
تا چه میزان از تحصیل در گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان رضایتمندی داشتید. و تحصیل در این دانشگاه تا چه میزان در رشد و بالندگی شخصی و حرفه‌ای شما موثر بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدی
کم
خیلی کم
چند مورد كوتاه از نقاط ضعف گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (اعم از نظام مدیریتی، اداری، آموزشی، پ‍ژوهشی، كارآفرینی، روابط انسانی، فرهنگی، دانشجویی، رفاهی و غیره) در گذشته یا حال را نام ببرید .
چند مورد كوتاه از نقاط قوت گروه بیوشیمی بالینی دانشگاه علوم پزشکی گلستان (اعم از نظام مدیریتی، اداری، آموزشی، پ‍ژوهشی، كارآفرینی، روابط انسانی، فرهنگی، دانشجویی، رفاهی و غیره) در گذشته یا حال را نام ببرید .
به نظر شما برداشت و تصویر اجمالی جامعه از دانشگاه و توانایی و شایستگی دانش آموختگان رشته بیوشیمی بالینی مشهد چگونه است؟
لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت بهبود خدمات آموزشی و پژوهشی گروه اعلام بفرمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به گروه بیوشیمی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | BioSHimi