گزارش عملکرد تشکیلات بهداشت حرفه ای در گام دوم مبارزه با بیماری کووید 19 --- 1


کد رهگیرى این فرم: P563-F619-U0-N350326          
[ چاپ فرم ]
لطفا در تمامی موارد عملکرد تجمعی را وارد نمایید
شهرستان
نام و نام خانوادگی تکمیل کننده
شماره تماس تکمیل کننده
تاریخ از

تاریخ شمسى:

تاریخ تا

تاریخ شمسى:

تعداد کل کارگاههای دارای تشکیلات که بازرسی شده اند
تعداد کل شاغلین کارگاه های دارای تشکیلات بازرسی شده
تعداد کل کارگاههایی که در زمینه مقابله با کرونا ویروس گزارش خوداظهاری اقدامات خود را ارسال نموده اند
تعداد شاغلین کارگاه هایی که در زمینه مقابله با کرونا ویروس خوداظهاری اقدامات خود را گزارش نموده اند
تعداد بیمارستان هایی که در زمینه مقابله با کرونا ویروس خوداظهاری اقدامات خود را گزارش نموده اند
تعداد شاغلین بیمارستانهایی که در زمینه مقابله با کرونا ویروس خوداظهاری اقدامات خود را گزارش نموده اند
تعداد کارگاه های دارای ایستگاه بهگر فعال در زمینه مقابله با کرونا ویروس
تعداد کارگاه های دارای خانه بهداشت کارگری فعال در زمینه مقابله با کرونا ویروس
تعداد کارگاه های دارای مرکز بهداشت کار فعال در زمینه مقابله با کرونا ویروس
تعداد کارگاه های دارای کمیته حفاظت فنی فعال در زمینه مقابله با کرونا ویروس
تعداد شاغلین غربالگری شده از طریق سامانه salamat.gov.ir
تعداد شاغلین آسیب پذیر تحت مراقبت (تعداد شاغلین آسیب پذیر مشمول کاهش زمان کاری،دورکاری و تغییر شرایط محیط کار)
تعداد مبتلایانی که پس از بازگشت به کار تحت مراقبت قرار گرفته اند(اخذ گواهی عدم سرایت پذیری بیماری)
تعداد شاغلین مشکوک/با احتمال ابتلا
تعداد شاغلین مبتلای قطعی
تعداد شاغلین فوت شده
تعداد شاغلین آموزش دیده
تعداد شاغلین دارای وسایل حفاظت فردی در برابر کروناویروس (ماسک و دستکش)
تعداد کارگاههایی که در آنها فاصله گذاری اجتماعی انجام شده است
تعداد شاغلین مشمول ایستگاه کار اصلاح شده (فاصله گذاری اجتماعی)
تعداد کارگاههایی که امکانات لازم برای شستشو و ضدعفونی دستها در آنها فراهم شده است و در اختیار شاغلین قرار داده شده است
تعداد کارگاههایی که گندزدایی مرتب سطوح تماس مشترک و سطوح محتمل به آلودگی را طبق دستورالعملهای گندزدایی انجام داده اند
تعداد کارگاههایی که تهویه مناسب ساختمان در آنها انجام شده است
تعداد کارگاههایی که از سامانه ثبت نام اصناف و صنایع کد رهگیری دریافت نموده اند
ذکر سایر اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری و کنترل کروناویروس
پیوستها

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت