گزارش نظارت بهداشت حرفه ای برای پیشگیری از کووید19 درگام دوم فاصله گذاری اجتماعی 1


کد رهگیرى این فرم: P562-F618-U0-N350302          
[ چاپ فرم ]
لطفا در تمام موارد عملکرد هفته جاری را وارد نمایید
شهرستان
تاریخ گزارش از

تاریخ شمسى:

تاریخ گزارش تا

تاریخ شمسى:

تعداد بازرسی ها و پیگیری های بهداشت حرفه ای(عملکرد هفته جاری)
تعداد کارگاه ها/ واحدهای کاری بازدید شده
تعداد کل کارگاه ها/ واحدهای کاری
تعداد شاغلینی که از محل کارشان بازدید شده
تعداد کل شاغلین موجود
تعداد بیمارستان ها و مراکز پزشکی و درمانی بازدید شده
تعداد جایگاه های سوخت بازدید شده
تعداد پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بازدید شده
تعداد معادن بازديد شده
تعداد کارگاه ها/ فعالیت های کشاورزی بازدید شده
تعداد زندان های بازدید شده
تعداد شاغلين استفاده كننده از ماسك تنفسي دركارگاههاي بازديد شده
سایر (ادارات، بانکها و خدمات عمومی) بازدید شده
درصد مسئولان بهداشت حرفه ای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار آموزش دیده
تعداد شاغلین آموزش دیده
تعداد شاغلینی که از وسیله حفاظت فردی مناسب (ماسک، دستکش و ...) استفاده می کنند
تعداد کارگاه هایی که در زمینه تأمین تهویه مناسب و گندزدایی سطوح اقدام کرده اند
تعداد کارگاههایی که فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نموده اند
تعداد کارگاه هایی که امکانات لازم برای شستشو و یا ضدعفونی دست در دسترس کارکنان قرار داده شده است
تعداد کارگاه ها/ واحدهای بازدید شده که موازین بهداشتی ابلاغ شده را رعایت نموده اند
تعداد کارگاه هایی که اخطاریه بهداشتی برایشان صادر شده
تعداد کارگاه های معرفی شده به دادگاه
تعداد کارگاههای تعطیل/ پلمپ شده
تعداد بهبود یافتگان از کووید-19 با ارائه گواهی عدم سرایت پذیری
تعداد شاغلین فوت شده در اثر کووید- 19
تعداد بازرسان بهداشت حرفه ای
تعدادموارد مثبت کرونا
آپلود فایلها

پسوندهای قابل قبول : doc,docx,pdf,rtf,xls,ppt,jpg,gif,png - حداکثر حجم قابل قبول : 1000 کیلو بایت