برگشت به صفحه اول سایت برگشت به صفحه اول این زیربخش نقشه سایت بخش انگلیسی
:: اعضا - حسین نصیری ::
کارنامه علمی مختصر
[نسخه ویژه چاپ]

کارنامه علمی کامل
[نسخه ویژه چاپ]
اطلاعات فردی ##
پست الکترونیک nasirigoums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
نام کامل آقاي حسین نصیری
محل تولد گنبد كاووس
تاریخ تولد 01/01/1339
وضعیت تاهل متاهل
آخرین رشته تحصیلى پرستاري(گرايش داخلي و جراحي)
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه تربيت مدرس
اطلاعات شغلی
محل خدمت دانشكده پرستاري و مامايي
درجه علمی
مربي
وضعیت استخدامی
نوع خدمت
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 01714426900
دورنگار -
نشانی
کدپستی -
صندوق پستی -
شهر گرگان
کشور I.R. of Iran
## توصيف مختصر
## سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 كارداني پرستاري علوم پزشكي گلستان گرگان ايران 1364
2 كارشناسي پرستاري علوم پزشكي گلستان كرمان ايران 1366
3 كارشناسي ارشد پرستاري (گرايش داخلي- جراحي) علوم پزشكي گلستان تهران ايران 1369
## سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 ناظر ( بازرس ) ناحيه شهرستان آق قلا ( انتخابات رياست جمهوري ) 1380
2 عضو شورا آموزشي دانشكده دانشگاه علوم پزشكي گلستان
3 عضو شوراي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان
4 مدير گروه آموزش اصول و فنون و مديريت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1375
5 عضو كميته آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي گلستان
6 عضو هيات تحريريه مجله دانشكده پرستاري و دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
7 عضو كميته آموزش مداوم دانشكده دانشگاه علوم پزشكي گلستان
8 عضو شورا شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان
9 استاد مشاور دانشجويان پرستاري شاهد و ايثارگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان
10 استاد مشاور دانشجويان روزانه و شبانه دانشگاه علوم پزشكي گلستان
11 مسئول آموزش باليني دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1373
12 مدير گروه آموزش پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1372
13 مسئول پژوهش دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي گلستان
14 عضو كميته رفاه هيات علمي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان
15 عضو شوراي دانشگاه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1386
16 عضو شورای پزوهشی دانشگاه
## دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 آموزش بيمار
2 تاريخ و تحولات پرستاري و غيره
3 پرستاري بهداشت
4 كودكان
5 پرستاري تنفس
6 مفاهيم پرستاري 1 و 4
7 پرستاري دياليز
8 پرستاري واگير
9 اصول و فنون پرستاري
10 مديريت خدمات پرستاري
11 پرستاري و بيماري غدد
12 روش تحقيق
13 كاراموزي در بخشهاي داخلي جراحي و مديريت خدمات پرستاري و اصول و فنون ویژه دیالیز
## كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه مهارتهاي زندگي
## مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 كارگاه ارتباطات دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
2 كارگاه آموزشي طراحي و ارزيابي آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
3 كارگاه آموزشي ارزيابي دروني گروههاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
4 كارگاه طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1383
5 كارگاه بازآموزي اصول علمي انتقال خون و تجويز فرآورده هاي آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
6 كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) كارگاه روش برنامه ريزي آموزشي ودرسي (1) 1382
7 كارگاه برنامه ريزي استراتژيك دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
8 كارگاه پژوهش در آموزش (2) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
9 كارگاه مقاله نويسي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
10 كارگاه پژوهش در آموزش (1) دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1382
11 كارگاه روشهاي نوين آموزشي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1381
12 كارگاه پيشرفته طراحي سوالات چند گزينه اي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1379
13 كارگاه بررسي و تدوين الگوهاي ارزشيابي كارآموزيهاي پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
14 كارگاه متدلوژي تدريس PBL- PAL دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
15 كارگاه بررسي طرح درس روزانه دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1378
16 كارگاه مقدماتي آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
17 كارگاه اصول گزارش نويسي پرستار دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
18 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر POR- GFA دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1377
19 كارگاه روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1376
20 كارگاه اصول گزارش نويسي در پرستاري با تاكيد بر POR- GFA دانشگاه تربيت مدرس تهران دانشگاه تربيت مدرس تهران 1377
21 كارگاه آموزش پزشكي جامعه نگر دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1374
22 كارگاه آموزش برنامه ريزي ، ارزيابي و روش دانشگاه علوم پزشكي مازندارن دانشگاه علوم پزشكي مازندارن 1371
23 كارگاه آموزش روش تحقيق دانشگاه علوم پزشكي زاهدان دانشگاه علوم پزشكي زاهدان 1369
## طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مقایسه ای بین انتظارات مددجویان از کیفیت خدمات بهداشتی اولیه با کیفیت خدمات ارائه شده در مراکز بهداشتی شهرستان گرگان قنبر روحی- در حال اجرا 1387
2 بررسي مقايسه اي كفايت همودياليز مزمن در مراكز دياليز استان شریعتی حسین نصیری در حال اجرا 1386
3 بررسي رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه در سال 85 نصیری تکمیل شده 1385
4 ميزان استفاده از شيوه هاي كسب اطلاعات جديد توسط سرپرستاران در مراكز آموزشي و درماني استان گلستان نصیری تکمیل شده 1380
5 تاثير ماساژ بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه نصیری رحمانی تکمیل شده 1379
6 بررسی مقايسه تزريق درد پس از فشار در ناحيه درسال گلوتئال با حالت معمول قنبر روحی- تکمیل شده 1387
7 مقایسه شدت درد ومیزان خونریزی در تزریق داخل درسال گلوتئال و ونترو گلوتئال تکمیل شده 1385
## مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 تاثير موسيقي بر برخي از شاخصهاي فيزيولوژيك بيماران قلبي از جراحي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
2 ميزان شيوع كمردرد و عوامل خطرزاي آن در كاركنان... مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
3 معرفي يک ابزار اختصاصي جهت سنجش كيفيت زندگي مبتلايان به نارسايي مزمن قلبي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 85 مقاله کامل
4 ميزان استفاده از شيوه هاي كسب اطلاعات جديد سرپرستاران شاغل در مراكز آموزشي درماني استان گلستان مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 83 مقاله کامل
5 آموزش مراقبت از خود معلولين ضايعه نخاعي مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 76 مقاله کامل
6 دفع سموم با پديه انتشار در همودياليز و نقش پرستار در بكارگيري مناسب آن مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 76 مقاله کامل
7 وزن زمان تولد وبرخی عوامل مرتبط با آن در روستاهای شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1388 مقاله کامل
8 نقش خانواده در پيشگيری از اعتياد نوجوانان مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 مقاله کامل
9 کیفیت خدمات بهداشتی اولیه درمراکز بهداشتی شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 مقاله کامل
10 فرسودگي شغلي و رابطه آن با نگرش پرستاران درخصوص حقوق و مزاياي كاركنان پرستاري شاغل در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان سال 1384 مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1386 مقاله کامل
11 بررسي مقايسه اي شدت درد در دو محل دور سوگلوته آل ونترگلوته آل دانشگاه علوم پزشكي گرگان 1386 مقاله کامل
12 رابطه سطح سرمی هورمون پاراتيروئيد با برخی عوامل در بيماران تحت درمان با همودياليز مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1386 مقاله کامل
13 بررسي اپيدميولوژي مسموميت در مراجعين به مركز آموزشي درماني 5 آذر شهر گرگان در سال 83 مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1384 مقاله کامل
14 تاثير ماساژ پشت بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك بيماران در بخش مراقبت هاي ويژه مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1380 مقاله کامل
15 بررسي علل گرايش جانبازان مبتلا به ضايعات نخاعي نسبت به اقامت در آسايشگاهها مجله دانشكده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1375 مقاله کامل
16 بررسي رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه در سال 85 مقاله کامل
## مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسي مقايسه اي شدت درد و ميزان خونريزي در تزريقات داخل عضلاني در دو محل دورسوگلوته آل و ونتروگلوته آل 85 شفاهى
2 بررسي مقايسه اي كفايت همودياليز مزمن در مراكز دياليز استان دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389 پوسترى
3 بررسی ارتباط وضعیت روانی اجتمایی و پیشرفت تحصیلی دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1389 پوسترى
4 رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
5 کفایت همودیالیز مزمن ورابطه آن با برخی عوامل دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
6 ارتباط فشار مراقبتی با مهارتهای مقابله ای مراقبین بیماران تحت درمان همو دیالیز دانشگاه علوم پزشكي گلستان 1388 پوسترى
7 کیفیت خدمات بهداشتی اولیه درمراکز بهداشتی شهر گرگان مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1388 پوسترى
8 بررسي رضايتمندي بيماران بستري در مراكز درماني استان گلستان از سرويس دهي غذايي و تغذيه در سال 85 مجله دانشکده پرستاري و مامايي بويه گرگان 1387 پوسترى
9 تاثير ماساژ بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيك سمينار سراسري مفاهيم پرستاري گرگان 1382 شفاهى
10 مقايسه تاثير تزريقات پتدين با شياف ايندومتاسين و ديكلوفناك سديم در تسكين درد سمينار سراسري مفاهيم پرستاري گرگان 1382 شفاهى
11 تعيين ميزان آگاهي نگرش و عملكرد KAP پرستاران مراكز آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي گلستان در مورد كنترل عفونت بيمارستاني دومين همايش سراسري مراقبت هاي پرستاري و مامايي كرمان 1381 شفاهى
12 تاثير ماساژ پشت بر كاهش اضطراب بيماران بستري در بخش مراقبت هاي ويژه اولين كنگره پيشگيري از بيماريهاي غير واگير تهران مركز همايش ها رازي 1381 شفاهى
13 آموزش مراقبت از خود به مددجويان ضايعه نخاعي 1375 پوسترى
14 بررسي علل گرايش جانبازان مبتلا به ضايعات نخاعي نسبت به اقامت در آسايشگاها اولين كنگره ضايعات نخاعي جانبازان دانشگاه تهران 1370 شفاهى
15 خصوصیات اخلاقی حرفه ای پرستاری دانشگاه علوم پزشكي گلستان پوسترى
برگشت به صفحه کارنامه علمی
educational deputy
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.1 seconds with 63 queries by YEKTAWEB 3667