برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - خانم دکتر نرجس سادات برقعی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم دکتر نرجس سادات برقعی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 عضو هیئت تحریریه دانشکده از سال 1387 دانشکده پرستاری و مامایی 1387
2 عضو شورای پژوهشی دانشکده از سال 1387 دانشکده پرستاری و مامایی 1387
3 عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی از سال 1383 تا1387 دانشکده پرستاری و مامایی 1383
4 عضو كميته مدیریت برنامه ریزی استراتژیک دانشكده سال87-86 دانشکده پرستاری و مامایی 1386
5 دبیر علمی همایش بارداری و زایمان ایمن در سال 1381 مركز آموزشي درماني دزياني گرگان 1381
6 عضو كميته بهره وري اعضا هيات علمي دانشکده پرستاری و مامایی 1383
7 عضو هسته پژوهش معاونت درمان و دارو 1380 1382
8 دبير شوراي EDC دانشکده پرستاری و مامایی 1383 1384
9 سوپروايزر آموزشي مركز آموزشي درماني دزياني گرگان 1378 1382
10 عضو کمیته احیاء نوزاد دانشگاه دانشکده پرستاری و مامایی 1388
11 عضو شبکه پژوهشی بهداشت باروری معاونت تحقیقات و فن آوری در سال 1387 معاونت تحقیقات و فن آوری 1387
12 مسئول زیر گروه بارداری و زایمان شبکه پژوهشی بهداشت باروری معاونت تحقیقات و فن آوری در سال 1387 معاونت تحقیقات و فن آوری 1387
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667