برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر محمدعلی وکیلی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر محمدعلی وکیلی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 مدیر تحقیقات و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1388
2 مدیر پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت پژوهشی 1380 1382
3 مسئول پایگاه آمار و اطلاع رسانی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت پژوهشی 1374 1380
4 عضو شورای پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1380 1382
5 عضو کمیته منطقه ای اخلاق درپژوهش دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1388
6 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1389
7 عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلامت و توسعه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1389
8 عضو هیات تحریریه مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان -دانشکده پرستاری و مامایی 1389
9 مشاور آماری مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1380 1382
10 مشاور آماری مجله علمی پژوهشی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان - معاونت تحقیقات و فناوری 1389
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667