برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - دکتر عبدالوهاب مرادی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي دکتر عبدالوهاب مرادی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مجري مشترك طرح بررسي سرواپيدميولوژي هپاتيت A در افراد 17 ساله استان گلستان. اتمام يافته 1386 تکمیل شده 1386
2 مجري مشترك طرح سرواپيدميولوژي هپاتي E در زنان سنين باروري گرگان –پايان يافته 1386 تکمیل شده 1386
3 مجري مشترك طرح (بررسي تاثير دوزهاي مختلف واكسيناسيون در بيماران هپاتيت ب مزمن گرگان) شروع 1386 در حال اجرا 1386
4 مجري مشترك طرح بررسي شيوع HTLV-1 در افراد بالاي 15 سال استان گلستان. اتمام يافته 1386 تکمیل شده 1386
5 مجري طرح بررسي طيف اثر پرسيدين بر روي باكتريهاي گرم منفي و مثبت –پايان يافته 1386 تکمیل شده 1386
6 مجري مشترك طرح ( بررسي شيوع پاپيلوماويروس انساني و تيپهاي پرخطر (HPV-16,18) در پاپ اسمير زنان مراجعه كننده به درمانگاههاي شهر گرگان ) پايان يافته 1385 تکمیل شده 1385
7 مجري مشترك طرح ( بررسي پراكندگي ژنوتيپهاي هپاتيت C در استان گلستان در سال 85-1384) پايان يافته 1386 تکمیل شده 1386
8 مجري مشترك طرح ( بررسي پراكندگي ژنوتيپهاي هپاتيت B در استان گلستان در سال 1384) پايان يافته 1385 تکمیل شده 1385
9 مجري مشترك طرح (بررسي ميزان پاسخ دهي به واكسيناسيون بر عليه HBV در كودكان كمتر از يكسال در شهر گرگان) پايان يافته 1385 تکمیل شده 1385
10 مجري مشترك طرح (بررسي آنتي بادي بر عليه ويروس B19 در زنان با حاملگي موفق و ناموفق شهر گرگان) پايان يافته 1384 تکمیل شده 1384
11 مجري مشترك طرح (بررسي شيوع HTLV-1 در بيماران مبتلا به تالاسمي ماژور شهر گرگان) . پايان يافته 1384 تکمیل شده 1384
12 مجري مشترك طرح(بررسي ارتباط پاپيلوماويروس انساني با كارسينوم سلول سنگفرشي دهان در مبتلايان مراجعه كننده به آزمايشگاههاي پاتولوژي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان ازسال1375 تا1379 ) تکمیل شده 1380
13 مجري مشترك طرح ( مقايسه عفونت ويروس B19 در خانمهاي با حاملگي ناموفق با گروه شاهد در زاهدان در سال 1380) تکمیل شده 1381
14 - مجري طرح ( مقايسه توزيع فراواني آنتي بادي بر عليه HTLV-1 در بيماران تالاسميك شهر زاهدان و زابل با گروه شاهد در سال 1380) تکمیل شده 1381
15 مجري طرح ( بررسي سرو اپيدميولوژيك آنتي بادي ويروسهاي HBV,HCV,HIV,B19 ، سرخك و سرخجه در زنان 15 تا 45 ساله شهر سراوان) سال 1380 تکمیل شده 1381
16 مجري طرح ( بررسي وضع ايمني نسبت به سرخجه در ميان دانش آموزان دختر دبيرستاني شهر گرگان) 1376 به مدت 6 ماه تکمیل شده 1386
17 همكار اصلي طرح ( بررسي ارتباط پاپيلوماويروس انساني و سرطان مري در شرق مازندران) از سال 1376 به مدت 5/2 سال تکمیل شده 1379
18 همكار اصلي طرح ( بررسي تغييرات سطح سرمي آنتي بادي بر عليه سه تيپ ويروس فلج اطفال قبل و بعداز برگزاري روزهاي ملي واكسيناسيون فلج اطفال) سال 1373 تکمیل شده 1374
19 مجري مشترك طرح بررسي عفونت همزمان HIV و HCV در بيماران هپاتيت ب مزمن. پايان يافته 1387 تکمیل شده 1387
20 مجري طرح بررسي شيوع اسهالهاي روتاويروسي در كودكان كمتر از 6 سال گرگان به روش SDS-PAGE . اتمام يافته. 1387 تکمیل شده 1387
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667