برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - مهناز مدانلو ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر مهناز مدانلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی ميزان اضطراب بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مهناز مدانلو تکمیل شده 1382
2 The comparison of problem-based and lecture-based education on nursing students' learning dispositions of Gorgan University of Medical sciences: A quasi-experimental study Mahnaz Modanloo - Shohreh Kolagary Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2009
3 The Effect of Pain Management Strategies Teaching on Nurses' Performance in Intensive Care Units of 5Azar Hospital Mahnaz Modanloo - Afsaneh Mohsen Pour Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده -
4 The Effects of Ear Plug and Eye Mask on Nocturnal Sleep Quality in Patients of Cardiac Intensive Care Unit Mahnaz Modanloo - Somayeh Rezvani Khorshidi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
5 The effect of acupressure on sleep quality and anxiety in hemodialysis patients in Bushehr hospitals Mahnaz Modanloo - Abuzar Mehbodi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
6 The effect of educational program on adherence of patients with hypertension Mahnaz Modanloo - AtharAlsadat Mirkarimi Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
7 Explanation of Researchable Clinical Problems from the Perspective of Golestan University of Medical Sciences' Healthcare Professionals Mahnaz Modanloo - Mahin Nomali Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
8 The Effect of Team-Based Learning on Nursing Students' Study Habits Mahnaz Modanloo - Hamideh Mancheri Golestan University of Medical Sciences در حال اجرا -
9 بررسی ميزان افسردگی بيماران همودياليزی و رابطه آن با مشخصه های فردی آنان مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1380
10 بررسی اپيدميولوژيک اختلال رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر گرگان حميرا خدام - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
11 بررسی ارتباط عزت نفس و منبع کنترل با انتخاب مشاور ارجح در دانشجويان علوم پزشکی گرگان مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1384
12 The comparative study of self assessment of patiens' pain with nurses' assessment in Gorgan muslim Hesami - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2008
13 Investigation of BMI in older people and its relation with number of their teeth in Gorgan city in 2004 Khadijeh Ghobadee - Habib Abdollahi Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
14 The study of anxiety rate and its relation with behavioral pattern of parents in high school's students in Gorgan Mahnaz Modanloo - Tayebe Ziaea Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2008
15 Comparative study of behavioral patterns of fathers or mothers from the view of adolescences and other parent in high school students in Gorgan city in 2005 Tayebe Ziaea - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
16 The epidemiologic study of Behavioral disorders and related factors in school age children of Gorgan 2005 Homeyra Khoddam - Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2005
17 Investigation of self-esteem and locus of control in relation the determine of consultant preference in Medical students in Gorgan Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2004
18 Relationship between depression and associated demographic factors in patients on homodialysis Mahnaz Modanloo Golestan University of Medical Sciences تکمیل شده 2004
19 Investigation of relationship between anxiety and associated demographic factors in patients on hemodialysis in Golestan Province Mahnaz Modanloo تکمیل شده 2004
20 بررسي مقايسه اي الگوي رفتاری والدين از ديدگاه نوجوانان و والد ديگر دانش آموزان دبيرستانی شهر گرگان طيبه ضيايي - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
21 بررسی ميزان اضطراب و رابطه آن با الگوی رفتاری والدين دانش آموزان دبيرستانی شهر گرگان مهناز مدانلو - طيبه ضيايي دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
22 بررسی وضعيت شاخص توده بدنی در سالمندان و رابطه آن با تعداد دندانها در شهر گرگان در سال 4 138 خديجه قبادي - حبيب عبداللهي دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1384
23 بررسی مقايسه ای خودارزيابی بيماران از درد با ارزيابی پرستاران مسلم حسام - مهناز مدانلو دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1386
24 مقايسه ميزان يادگيری به روش سخنرانی و حل مسئله در دانشجويان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گرگان مهناز مدانلو - شهره كلاگري دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده 1387
25 بررسی تاثیر آموزش بکارگیری راهبرد مدیریت درد بر عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه مرکز آموزشی درمانی پنج آذر مهناز مدانلو - افسانه محسن پور دانشگاه علوم پزشكي گلستان تکمیل شده -
26 بررسی تاثیر ماسك چشم و محافظ گوش بر كيفيت خواب شبانه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی مهناز مدانلو - سميه رضواني خورشيدي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
27 بررسی تاثیر طب فشاری بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران همودیالیزی بیمارستان¬های دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مهناز مدانلو - ابوذر مهبودي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
28 بررسی تاثیر برنامه آموزشی تعدیل سبک زندگی بر تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به پرفشاری¬خون مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی در سال 1393 مهناز مدانلو - اطهرالسادات ميركريمي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
29 تبيين مشكلات باليني نيازمند پژوهش از ديدگاه كاركنان باليني دانشگاه علوم پزشکی گلستان مهناز مدانلو - مهين نوملي دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
30 بررسی تاثیرآموزش به شیوه یادگیری مبتنی بر تیم بر عادت‌های مطالعه دانشجویان پرستاری مهناز مدانلو - حميده منچري دانشگاه علوم پزشكي گلستان در حال اجرا -
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667