برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - شهره کلاگری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم شهره کلاگری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 دشواری نقش در ندرسین پرستاری: مطالعه ای تلفیقی همایش پرستار، ماما و پژوهش 7 95 شفاهى
2 ارزشیابی سایکو متریک ابزار دشواری نقش: نسخه فارسی کنگره تازه های پرستاری اسپانیا 2014 92 شفاهى
3 اخلاق در تریاژ همایش اخلاق در پرستاری 90 پوسترى
4 بررسی دیدگاه بیماران بستری در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان درباره رعایت احترام به محدوده قلمرو انسانی دومین سمینار پرستار ماما و پژوهش 88 شفاهى
5 بررسی تأثیر آموزش کارگاهی مهارتهای مدیریت زمان بر میزان کاربرد آن توسط سرپرستاران همایش تازه های نوین پرستاری علوم پزشکی ایران 88 پوسترى
6 تجارب اعضای هیئت علمی پرستاری درباره کاربرد مدل روی کنگره جهانی پرستاری تورنتو کانادا 2010 88 شفاهى
7 مقایسه میزات یادگیری به روش سخنرانی و حل مسئله در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گرگان (PBL) کنگره آموزش پژشکی شیراز 87 شفاهى
8 رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی کاری پرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی 5 آذر گرگان همایش پرستاری فرانسه 2009 87 شفاهى
9 بررسي رابطه بين شيوه هاي رهبري مديران پرستاري از ديدگاه پرسنل پرستاري و ميزان رضايت شغلي پرسنل بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان همايش پرستار ماما و پژوهش 85 شفاهى
10 بررسي ميزان افسردگي در زنان يائسه شهر گرگان در سال 1385 همايش پرستار ماما و پژوهش 85 پوسترى
11 خواب و فعاليتهاي شغلي دانشگاه علوم پزشكي تهران 83 شفاهى
12 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان سمينار مفاهيم پرستاري گرگان 82 شفاهى
13 بررسي ميزان رضايت بيماران بستري از خدمات ارائه شده به بيمارستان دانشگاه علوم پزشكي همدان 82 پوسترى
14 بررسي ميزان استرس پرسنل اتاق عمل بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي گرگان كنگره بين المللي اردن 81 شفاهى
15 بررسي خطرات شغلي ناشي از محيط فيزيكي و ذهني در پرسنل اتاق عمل دانشگاه علوم پزشكي اراك 81 شفاهى
16 اختلالات خواب شغلي از نوبت كاري سد ارتقا كيفيت خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشكي همدان 81 شفاهى
17 ادراک مدرسین پرستاری از دشواری نقش مطالعه کیفی کنگره سالانه آموزش پزشکی تهران شفاهى
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667