برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - سیدمحمدرضا قنبری ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سیدمحمدرضا قنبری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 7 مورد تقد يرنامه در زمينه هاي پژوهشي ، اجرائي
2 پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 1380
3 استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1385ودریافت تقدیر نامه از مقام محترم وزارت 1385
4 بعنوان رئيس كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاه . شماره 2572 /13/پ تاريخ 24/ 1/ 74
5 به عنوان عضو كميته فرهنگي ، دانشجوئي دانشكده پزشكي . شماره 5981 تاريخ 20 / 9 / 1378
6 به عنوان عضو شوراي ايمني وترويج زايمان طبيعي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان . شماره 64992 / 13 / پ تاريخ 24 / 11 / 1375
7 به عنوان عضو كميته پويا سازي سيستم شبكه بهداشت استان س و ب ، شماره 2011 تاريخ 29/ 2 / 79
8 به عنوان عضو كميته اجرائي كنگره سراسري مراقبتهاي ويژه ، شماره 2452 تاريخ 16 / 11 / 79
9 به عنوان عضو شوراي توسعه آموزش پزشكي شماره 12230 تاريخ 14/ 9/ 79
10 بعنوان عضو شوراي سياستگزاري HSR شماره 11242 تاريخ 22/ 10 / 78
11 بعنوان عضو شوراي آموزشي وپژوهشي دانشكده بهداشت شماره 2041 تاريخ 24/ 8/ 78
12 بعنوان عضو كميته ارزشيابي وتدوين طرح درس واهداف آموزشي دانشگاه شماره 2761 تاريخ 3/4/80
13 بعنوان ناظر طرح جامع عملياتي پيش آگهي وساماندهي مردم در مقابله با اپيد ميها در شهرستان نيكشهر شماره 21673 تاريخ 18/12/78
14 بعنوان عضو شوراي مقابله با عفونتهاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي زاهدان شماره 64992 / 13/.. تاريخ 16/11/ 75
15 به عنوان عضو كمينته فلج شل حاد استان شماره 2788/13/پ تاريخ 23/2/75
16 به عنوان مشاور پژوهشي دانشكده پزشكي شماره 1750/ تاريخ 13/4/73
17 به عنوان مشاور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه شماره 53199 تاريخ 13/11/77
18 به عنوان مسئول نظارت وپيگيري طرح بسيج سراسري سلامت مادران در دانشكده علوم پزشكي زابل شماره 44272/ 13/پ تاريخ 6/8/74
19 به عنوان عضو هيات علمي گروه پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي شماره 9245/ 13/پ تاريخ 19/4/72
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667