برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - قنبر روحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قنبر روحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مشاركت در كارگاه‌ها
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 همايش سراسری مفاهيم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
2 چهارمين کنفرانس مديران کيفيت تهران 1382
3 سمينار بازآموزی سلول های بنيادی و درمان بيماريها سازمان بسيج جامعه پزشکی 1384
4 اصول علمی انتقال خون و تجويز فرآورده های آن دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشکده پرستاری و مامايی بويه
5 تنفس مصنوعی و تهويه مکانيکی دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت درمان دانشگاه 1375
6 بررسی و تدوين الگوهای ارزشيابی کارآموزی های پرستاری و مامايی دانشگاه علوم پزشكي گلستان دانشکده پرستاری و مامايی بويه 1378
7 ارزشيابی عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت درمان دانشگاه 1377
8 کارگاه پيشرفته طراحی سوالات چند گزينه ای 1379
9 پژهش در آموزش 2 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
10 برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
11 پژوهش در آموزش 1 دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
12 ارتقاء مستمر کيفِت FOCUS – PDCA دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1381
13 مهارت تدريس به شيوه سخنرانی دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1382
14 روش تحقيق تکميلی ( تحقيقات کيفی) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشی 1383
15 روش های موثر يادگيری دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1384
16 طراحی و ارزيابی آزمون دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1383
17 آموزش طرح درس دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت آموزشي 1383
18 ارزيابی آزمون ها معاونت آموزشي 1384
19 مهارت دوم ICDL ( بکار گيری کامپيوتر و مديريت پرونده ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي 1384
20 مهارت اول ICDL (مفاهيم پايه فن آوری اطلاعات ) دانشگاه علوم پزشكي گلستان معاونت پژوهشي 1384
21 همايش منطقه ای بيماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1382
22 همايش اقتصادبهداشت و درمان موسسه عالی پژوهش تامين اجتماعی 1378
23 کنگره تحول در اداره بيمارستان ها دانشگاه علوم پزشکی ايران 1375
24 همايش اختلالات آب و الکترليتها 1377
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667