برگشت به صفحه اول سایت
:: اعضا - قنبر روحی ::
:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: آقاي قنبر روحی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق شغلي
# عناوین مسئولیت‌ها سازمان محل خدمت تاریخ شروع تاریخ خاتمه
1 رئيس دفتر مطالعات و برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
2 عضو کميته برنامه ريزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
3 عضو شورای E D C دانشکده پرستاری و مامايی گرگان
4 دبير اجرايی همايش سراسری مفاهيم پرستاری سال 1382 دانشکده پرستاری و مامائی
5 مسئول پژوهش و عضو شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامائی
6 مسئول آموزش دانشکده پرستاری و مامائی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان
7 سرپرست اداره امور خوابگاه ها دانشگاه علوم پزشکی گلستان
8 سوپروايزر مرکز آموزشي و درمانی شهدا تجريش دانشگاه شهيد بهشتی ، تهران
9 عضو اتاق فکر دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
10 عضو شورای H S R دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی گلستان
11 عضویت در کمیته ارزیابی آزمون و تدوین طرح درس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
12 عضویت درکمیته تدوین استراتژی سازمان نظام پرستاری کشور1387
13 عضویت درکمیته تدوین استراتژی دانشکده پرستاری و مامایی بویه 1387
14 عضویت در کمیته تدوین استراتژی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1383
:: ::
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 85 queries by YEKTAWEB 3667