پیام خود را بنویسید

آموزش و پژوهش : آموزش و پژوهش

 | تاریخ ارسال: 1401/1/17 | 

دکتر ابوالفضل آقابابائیان

متخصص(ph.D) فیزیولوژی ورزشی- بیوشیمی و متابولیسم
 سمت:  مسئول امور آموزش و پژوهش تربیت بدنی اعضای هیئت علمی دانشگاه


سایت های متصل به رزومه علمی (curriculum vitae)
Dr. abolfazl aghababaeian
Phd Exercise physiology, Exercise Biochemistry and Metabolism , Golestan University of Medical Sciences                              


شرح وظایف: 

۱- برنامه ریزی و انجام کلیه امور آموزشی و فوق برنامه تربیت بدنی هیات علمی

۲- برنامه ریزی و انجام کلیه امور پژوهشی و تحقیقاتی معاونت فرهنگی و دانشجویی

۳- برنامه ریزی و انجام کلیه امور واحد درس ۱و۲ تربیت بدنی دانشجویان
 

فعالیت های اجرایی: 

۱- دبیر ونایب ریس انجمن کشتی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی جمهوری اسالمی ایران

۲-معاون اجرایی دهمین المپیاد کشتی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳- مسئول اجرایی یازدهمین المپیاد کشتی دانشجویان علوم پزشکی سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز(۹۳)

۴- نماینده وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران درانتخابی تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان اعزام به جهانی روسیه در سال(۹۲-۹۳)

۵- ناظر رقابتهای انتخابی تیم ملی برای شرکت در بیست و هفتمین یونیورساد دانشجویان جهان در دانشگاه تهران

۶-مسئول ومدرس کمیته آموزش کشتی استان گلستان در سالهای(۸۷ تا ۸۹)

۷-سرپرست کل تربیت بدنی وطب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۸-مسئول تربیت بدنی اساتید و هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۹-مسئول تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۱۰-مسئول تربیت بدنی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۱۱-مسئول برنامه ریزی آموزشی دروس عمومی(تربیت بدنی۱و۲ )دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۱۲-دبیر شورای سیاستگذاری تربیت بدنی و طب ورزشی دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان

۱۳-دبیر ونائب ریس هیات ورزشهای دانشگاهی استان گلستان

۱۴- نماینده وزارت بهداشت ودرمان در هیات ورزشهای دانشگاهی استان گلستان

۱۵- مشاور ورزشی در طرح غربالگری بیماران قلبی وعروقی استان گلستان

۱۶-مشاور ورزشی در طرح غربالگری بیماران متابولیکی استان گلستان

۱۷- کارشناس برنامه ورزشی صدا و سیمای مرکز استان گلستان

۱۸-کارشناس ورزشی در (کارگروه معاونت بهداشتی) شورای سلامت استان

۱۹-نماینده وکارشناس ورزشی دانشگاه در معاونت سلامت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی جمهوری اسالمی

۲۰-مسئول برگزاری گارگاه های ورزشی(قلب و تحرک) وزارت بهداشت در استان گلستان
...

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  ۱. EFFECTS OF ۴ WEEKS AEROBIC TRAINING ON LIPID PROFILE AND INSULIN RESISTANCE IN WOMEN WITH TYPE ۲ DIABETES ) TESIC ۲۰۱۳ TECHNOLOGY, EDUCATION, AND SCIENCE INTERNATIONAL CONFERENCE ۲۰۱۳(
 •  ۲. EFFECT OF ۸ WEEKS ENDURANCE TRAINING ON TESTOSTERONE, LIPID PROFILE AND GLUCOSE LEVELS IN ADULT JUDOKAS WOMEN ) TESIC ۲۰۱۳ TECHNOLOGY, EDUCATION, AND SCIENCE INTERNATIONAL CONFERENCE ۲۰۱۳(
 •  ۳. EFFECTS OF ۴ WEEKS RESISTANCE TRAINING ON METABOLIC SYNDROME FACTORS IN PATIENTS WITH TYPE ۲ DIABETES) TESIC ۲۰۱۳ TECHNOLOGY, EDUCATION, AND SCIENCE INTERNATIONAL CONFERENCE ۲۰۱۳(
 •  ۴. IMPACT OF EIGHT WEEK AEROBICTRAININGON PLASMAFIBRINOGEN, AND LIPIDPROFILE INUNTRAINEDYOUNGWOMEN ) TESIC ۲۰۱۳ TECHNOLOGY, EDUCATION, AND SCIENCE INTERNATIONAL CONFERENCE ۲۰۱۳(
 •  ۱۰. Effects of Different Intensities of Circuit Resistance Training on Plasma level of High -Density Lipoprotein Subfractions and Apolipoprotein M in Untrained Young Men.(The ۱۲th International Congress of SSRI on Sport Sciences (ICSSRI ۲۰۲۰)
 •  ۱۱. Inhibitory Effect of One Period of Sub-Maximal Swimming Exercises on Cell Cycle in Lung Tissue of Wistar Rats Exposed To Tobacco Ketone-Derived Nitrosamine Carcinogen (NNK) . (The ۱۲th International Congress of SSRI on Sport Sciences (ICSSRI ۲۰۲۰)
 •  ۱۰. Effects of Different Intensities of Circuit Resistance Training on Plasma level of High -Density Lipoprotein Subfractions and Apolipoprotein M in Untrained Young Men.(The ۱۲th International Congress of SSRI on Sport Sciences (ICSSRI ۲۰۲۰)
 •  ۹. Effect of Various Intensities of Circuit Resistance Training on Plasma Levels of High -Density Lipoprotein-Associated Apolipoprotein O, Total Cholesterol and Triglyceride in Untrained Men. (The ۱۲th International Congress of SSRI on Sport Sciences (ICSSRI ۲۰۲۰)
 •   ۷. Physical Activity Enhances Self-Esteem of Male College Students; a Randomized Controlled Trial ( International Journal of Travel Medicine and Global Health) Int J Travel Med Glob Health. ۲۰۱۵;۳(۲):۴۹-۵۲
 • ...

مقالات رایگان ژورنالهای تخصصی داخلی 

 •  ۱. Effect of Various Intensities of Circuit Resistance Training on Plasma Levels of High-Density Lipoprotein-Associated Apolipoprotein O, Total Cholesterol and Triglyceride in Untrained Men Medical Laboratory Journal (MLJ) (Bimonthly) E-ISSN: ۲۵۳۸-۴۴۴۹ (۲۰۱۹)
 •  ۲. Effects of circuit-R esistance Training at Different Intensities on Plasma of HDL and HDL-subfractions-ApoM levels in Untrained young Men. Medical Laboratory Journal (MLJ) (Bimonthly) E-ISSN: ۲۵۳۸-۴۴۴۹ (۲۰۱۹)
 • ...
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 549 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت فرهنگی و دانشجویی می باشد.