پیام خود را بنویسید

لینک کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور : لینک آدرس دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 | تاریخ ارسال: 1398/4/18 | 
آدرس پرتال دانشگاه های علوم پزشکی کشور
ردیف نام دانشگاه نشانی اینترنتی
۱  علوم پزشکی اراک www.arakmu.ac.ir
۲ علوم پزشکی آبادان www.abadanums.ac.ir
۳ علوم پزشکی اهواز https://ajums.ac.ir/
۴ علوم پزشکی اردبیل www.arums.ac.ir
۵ علوم پزشکی ارومیه www.umsu.ac.ir
۶ دانشگاه علوم پزشکی ارتش https://www.ajaums.ac.ir/
۷ علوم پزشکی اصفهان https://med.mui.ac.ir/
۸ علوم پزشکی البرز www.abzums.ac.ir
۹ علوم پزشکی ایران www.iums.ac.ir
۱۰ علوم پزشکی ایلام www.medilam.ac.ir
۱۱ علوم پزشکی بابل www.mubabol.ac.ir
۱۲ علوم پزشکی بندرعباس www.Eduv.hums.ac.ir
۱۳ علوم پزشکی بوشهر www.bpuns.ac.ir
۱۴ علوم پزشکی بیرجند www.bums.ac.ir
۱۵ علوم پزشکی تبریز www.tbzmed.ac.ir
۱۶ تربیت مدرس www.modares.ac.ir
۱۷ علوم پزشکی تهران www.tums.ac.ir
۱۸ دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی https://www.uswr.ac.ir/
۱۹ علوم پزشکی جهرم www.jums.ac.ir
۲۰ علوم پزشکی جیرفت www.jmu.ac.ir
۲۱ علوم پزشکی خراسان شمالی www.nkums.ac.ir
۲۲ علوم پزشکی خمین https://khomeinums.ac.ir/
۲۲ علوم پزشکی رفسنجان www.rums.ac.ir
۲۳ علوم پزشکی زابل www.zbmu.ac.ir
۲۴ علوم پزشکی زاهدان www.zdmu.ac.ir
۲۵ علوم پزشکی زنجان www.zums.ac.ir
۲۶ علوم پزشکی سبزوار www.medsab.ac.ir
۲۷ علوم پزشکی سمنان www.semums.ac.ir
۲۸ علوم پزشکی شاهرود www.shmu.ac.ir
۲۹ علوم پزشکی شوشتر www.shoushtarums.ac.ir
۳۰ علوم پزشکی شهرکرد www.skums.ac.ir
۳۱ علوم پزشکی شهید بهشتی www.sbmu.ac.ir
۳۲ علوم پزشکی شیراز www.sums.ac.ir
۳۳ علوم پزشکی فسا www.fums.ac.ir
۳۴ علوم پزشکی قزوین www.qums.ac.ir
۳۵ علوم پزشکی قم www.muq.ac.ir
۳۶ علوم پزشکی کاشان www.kaums.ac.ir
۳۷ علوم پزشکی کردستان www.muk.ac.ir
۳۸ علوم پزشکی کرمان www.kmu.ac.ir
۳۹ علوم پزشکی کرمانشاه www.kums.ac.ir
۴۰ علوم پزشکی گلستان www.goums.ac.ir
۴۱ علوم پزشکی گناباد www.gmu.ac.ir
۴۲ علوم پزشکی گیلان www.gums.ac.ir
۴۳ علوم پزشکی لرستان www.iums.ac.ir
۴۴ علوم پزشکی مازندران www.mazums.ac.ir
۴۵ علوم پزشکی مشهد www.mums.ac.ir
۴۶ علوم پزشکی همدان www.umsha.ac.ir
۴۷ علوم پزشکی یاسوج www.yums.ac.ir
۴۸ علوم پزشکی یزد www.ssu.ac.ir
۴۹ کهگیلویه و بویراحمد www.yums.ac.ir

دفعات مشاهده: 5164 بار   |   دفعات چاپ: 313 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظرCAPTCHA