پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : برگزاری زیارت عاشورا به مناسبت روز جوان و نیمه شعبان در شهرستان آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1398/1/29 | 
به مناسبت روز جوان و فرارسیدن جشن بزرگ نیمه شعبان زیارت عاشورا در شبکه بهداشت و درمان شهرستان آزادشهر برگزار گردید در این مراسم دکتر گلزاری مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان  روزجوان و فرارسیدن نیمه شعبان را به کلیه پزسنل شبکه تبریک گفتند.