پیام خود را بنویسید

اخبار شهرستان آزادشهر : کلنگ زنی ساختمان اورژانس 115 شهرستان آزادشهر

 | تاریخ ارسال: 1397/9/20 | 
کلنگ زنی ساختمان اورژانس 115 با حضور دکتر فاضل ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و دکتر ابراهیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و دکتر حسینی فرماندار شهرستان و دکتر گلزاری و مسئولین اداره مرکز بهداشت و درمان شهرستان و خیرین سلامت انجام شد.
زمین این ساختمان اهدائی توسط حاج اسماعیل عجم بوده است. مساحت این زمین 270 مترمربع است .
قرار است ساختمان اورژانس ظرف مدت 4 ماه آینده آماده بهره برداری شود.